Montessori Waalsdorp

Utenbroekestraat 6 2597 PH Den Haag

  • Schoolfoto van Montessori Waalsdorp
  • Schoolfoto van Montessori Waalsdorp
  • Schoolfoto van Montessori Waalsdorp
  • Schoolfoto van Montessori Waalsdorp

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Wij zijn als school blij met de resultaten die uit de enquête komen. Onze school geeft een hoge prioriteit aan een goed pedagogisch klimaat waarin kinderen zich prettig en veilig voelen, zich durven te uiten en zichzelf kunnen zijn. Het is fijn om te zien dat onze ideeën op dit gebied ook door de kinderen zo wordt ervaren.

De uitkomst van de enquête zal met de leerlingenraad, de kinderen in de groep besproken worden. We willen kinderen gelegenheid geven hun mening te geven over de uitslag, zowel positief als negatief. Ideeën ter verbetering nemen wij serieus.  

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Wij zijn als school blij met de resultaten die uit de enquête komen. Onze school geeft een hoge prioriteit aan een goed pedagogisch klimaat waarin kinderen en ouders zich prettig en veilig voelen, zich durven te uiten en zichzelf kunnen zijn. Het is fijn om te zien dat onze ideeën op dit gebied ook door de ouders zo wordt ervaren. De uitkomst van de enquête zal met de MR en het bestuur besproken worden. We willen ouders gelegenheid geven hun mening te geven over de uitslag, zowel positief als negatief. Ideeën ter verbetering nemen wij serieus.  
Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven