Montessori Waalsdorp

Utenbroekestraat 6 2597 PH Den Haag

 • Schoolfoto van Montessori Waalsdorp
 • Schoolfoto van Montessori Waalsdorp
 • Schoolfoto van Montessori Waalsdorp
 • Schoolfoto van Montessori Waalsdorp

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van (school). De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven we als school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo bieden wij u door middel van dit SchoolVenster betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Montessori Waalsdorp is een onafhankelijke organisatie en vormt met haar peutergroep, school en BSO een Montessori Kindcentrum. Het bestuur van het Kindcentrum bestaat uit betrokken, vrijwillige ouders en de verenigingsstructuur van de school zorgt voor veel ruimte voor inbreng en verantwoordelijkheid van ouders.

Op basis van de beginselen van Maria Montessori geven wij vernieuwend onderwijs. We bieden kinderen keuzes, uitdaging en stimulering. Hiermee sluiten we aan bij de ontwikkeling en onderwijsbehoeften van kinderen. Kinderen leven in een samenleving die volop in beweging is en voortdurend verandert. Daarom bereiden we kinderen niet alleen voor op de huidige maatschappij, maar ook op de toekomst. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Montessori Kind Centrum
 • Peuterbouw, basisschool en BSO
 • Verantwoordelijkheid
 • Uitdaging en betrokkenheid
 • Balans en vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Waalsdorp heeft de leerlingen verdeeld in 3 bouwen, onderbouw ( groep 1 en 2) , middenbouw ( groep 3, 4 en 5)  en bovenbouw ( groep 6,7 en 8).

Elke bouw heeft 4 groepen, die elk bestaan uit maximaal 30 leerlingen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
295
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Samen met de peutergroep en school vormen we een Montessori kindcentrum. Alle kinderen, die de BSO bezoeken, gaan naar de schoolvan Montessori Waalsdorp. Ze kunnen hier hun vrije tijd op een inspirerende en ontspannen manier doorbrengen. Ze krijgen alle gelegenheid om zelf een keuze te maken hoe deze tijd ingevuld zal gaan worden.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Signalen huiselijk geweld en kindermishandeling

Onze organisatie heeft de verantwoordelijkheid om effectief  te reageren op signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Vanaf juli 2013 is het landelijk verplicht om volgens de vijf stappen van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te handelen. Bij een vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling werken we volgens deze Meldcode. Voor vragen kunt u terecht bij de aandachtsfunctionaris Meldcode. 

De Meldcode bevat de volgende stappen:

 1. Signalen in kaart brengen.
 2. Overleggen met een collega en eventueel raadplegen van Veilig Thuis.
 3. Gesprek met ouders en betrokkenen.
 4. Wegen van de ernst van de kindermishandeling of het huiselijk geweld.
 5. Beslissen over hulp inschakelen of melden bij Veilig Thuis. 

Terug naar boven