Octantschool Zonnestraal

Oeverwallaan 108 2498 BZ Den Haag

  • Schoolfoto van Octantschool Zonnestraal
  • Schoolfoto van Octantschool Zonnestraal
  • Schoolfoto van Octantschool Zonnestraal
  • Schoolfoto van Octantschool Zonnestraal

In het kort

Toelichting van de school

Octantschool Zonnestraal is een christelijke basisschool in Den Haag. De ruim 500 leerlingen van onze school wonen vrijwel allemaal in de wijk Ypenburg. Onze school heeft een belangrijke functie in de wijk. Alle mensen komen we er samen.
Kinderen gaan naar school, ouders ontmoeten elkaar op het plein en tijdens activiteiten op school. Zonnestraal is een plek waar met enthousiasme wordt gewerkt aan de persoonlijke ontwikkeling van iedereen, waarbij we kinderen en leerkrachten stimuleren om al hun talenten en mogelijkheden tot ontwikkeling te laten komen. Dat doen we door invulling te geven aan onze gezamenlijke kernwaarden: zelfbewustzijn, ontdekkend leren en duurzaam samen. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Breed aanbod voor uw kind
  • Onderwijs op maat
  • Zelfbewustzijn
  • Ontdekkend leren
  • Duurzaam samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school telt ruim 500 leerlingen. De kinderen die de school bezoeken komen vooral uit de directe schoolomgeving. Octantschool Zonnestraal heeft twee prachtige locaties in de straat. De kinderen groeien in hun schoolloopbaan door onze twee locaties heen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
401
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven