CBS De Vuurtoren

Stevinstraat 65 E 2587 EB Den Haag

Schoolfoto van CBS De Vuurtoren

In het kort

Toelichting van de school

Welkom om de het Venster van CBS De Vuurtoren.

Hier vindt u relevante informatie over de school en waar wij voor staan.

Onze slogan 'Wijzer naar de toekomst' staat borg voor onderwijs dat gericht is op een goede basis van kennis en vaardigheden. Daarnaast  helpen we kinderen zich te ontplooien in onze veranderende wereld. Een uitdagende en veilige leef- en leeromgeving van de school naast een transparante en open communicatie met ouders maken de Vuurtoren een passende onderwijsplek voor alle kinderen uit de wijk of verder.

Dank voor uw belangstelling en ik hoop u en uw kind graag te ontmoeten.

Jan Groeneveld

Directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • visionair
  • betrokken
  • leeropbrengsten verhogend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
166
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voorzieningen TSO en BSO  Basisscholen hebben deverantwoordelijkheid om te zorgen voor een sluitende opvang van kinderen van7.30 uur tot 18.30 uur. De wijze waarop De Vuurtoren de Tussenschoolse en deBuitenschoolse opvang heeft geregeld is als volgt.                          Voor- en Naschoolse opvang in de “2 Orka’s” AdresgegevensNaam           “De2 Orka’s”Adres           Haringstraat 60 -  2586 XZ Den HaagTelefoon       070 – 358 5143Coördinator   Theo MolenaarOp het schoolplein van de school is de ingang van de naschoolse opvang. Deze naschoolse opvang isonderdeel van de Stichting 2Samen en staat organisatorisch los van de school.De Stichting 2Samen is één van de grootse aanbieders van kinderopvang in DenHaag.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven