School voor Speciaal Basisonderwijs De Springplank

Pachtersdreef 3 2542 XH Den Haag

  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Springplank
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Springplank
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Springplank
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Springplank

In het kort

Toelichting van de school

SBO de Springplank werkt vanuit de PLUS kernwaardes; Plezier, Leren, Uniek en Samen. Op de Springplank hebben we Plezier en behandelen we anderen zoals we zelf behandeld willen worden. Leren we: we weten nog niet alles, maar krijgen elke dag de kans om iets te leren. Is iedereen Uniek: we mogen zijn zoals we zijn. Is Samen belangrijk: we luisteren naar elkaar.

                                                           

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • PLUS
  • Plezier
  • Leren
  • Uniek
  • Samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
148
Landelijk gemiddelde
132

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Samenwerkingspartners

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven