Meester Schabergschool voor Christelijk Basisonderwijs

Sirtemastraat 400 2513 XX Den Haag

  • Schoolfoto van Meester Schabergschool voor Christelijk Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Meester Schabergschool voor Christelijk Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Meester Schabergschool voor Christelijk Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Meester Schabergschool voor Christelijk Basisonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Schoolvensterpagina van de Meester Schabergschool in Den Haag. Dit Schoolvenster biedt u betrouwbare en genuanceerde informatie over de prestaties van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Wij hopen dat deze pagina u een duidelijk beeld geeft van onze school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig schoolklimaat
  • Modern onderwijs
  • Succesvolle kinderen
  • Betrokken ouders
  • Sterk team

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Sinds 1 oktober 2018 is de nieuwe aanmeldprocedure primair onderwijs van kracht. Deze aanmeldprocedure geldt voor kinderen die zijn geboren op of na 1 oktober 2015. Is uw kind geboren vóór 1 oktober 2015? Neem dan met ons contact op of we nog plaats hebben in de leeftijdsgroep van uw kind.

Kennismaken en oriënteren 

Wanneer u geïnteresseerd bent om kennis te komen maken met onze school en wilt u de school “aan het werk zien” dan nodigen wij u van harte uit om een afspraak te maken en leiden wij u graag rond. Hiermee willen we u een beeld geven van wat we belangrijk vinden op onze school, wat we willen bereiken met onze leerlingen, de manier waarop we lesgeven en hoe we kinderen helpen in hun ontwikkeling.

Aanmelden 

Het aanmeldformulier voor de basisschool krijgt u ongeveer 2 maanden voordat uw kind 3 jaar wordt thuisgestuurd vanuit de gemeente Den Haag. Met het aanmeldformulier kunt u zich aanmelden op onze school, nadat uw kind 3 jaar is geworden. Aanmelden vóór de leeftijd van 3 jaar is niet mogelijk. Woont u niet in Den Haag, maar kiest u voor onze school? Het aanmeldformulier kunt u downloaden op scholenwijzer.denhaag.nl. U kunt uw kind op onze school meestal direct inschrijven. Als uw kind specifieke ondersteuning nodig heeft, dan kan het nodig zijn dat we (6+)4 weken extra de tijd nemen om te onderzoeken of we voldoende extra ondersteuning kunnen bieden. Soms kunnen wij de benodigde ondersteuning niet geven. Wij helpen u dan met het vinden van een school die dit wel kan. 

Inschrijven 

Als u de inschrijving op onze school ondertekent, dan weet u dat uw kind het volgend schooljaar een plekje heeft op onze school. Meer informatie Meer informatie over aanmelden op de basisschool in Den Haag vindt u op de website scholenwijzer.denhaag.nl

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
40
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In de kwaliteitskalender is jaarlijks een moment gepland om het veiligheidsplan te evalueren en te controleren.

Terug naar boven