Prinses Ireneschool

Slicherstraat 6 2515 GE Den Haag

  • Schoolfoto van Prinses Ireneschool
  • Schoolfoto van Prinses Ireneschool
  • Schoolfoto van Prinses Ireneschool
  • Schoolfoto van Prinses Ireneschool
  • Schoolfoto van Prinses Ireneschool

In het kort

Toelichting van de school

Prinses Ireneschool: een school waar u en uw kind zich welkom voelt.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • met en van elkaar leren
  • extra leertijd LKP
  • respect, aandacht
  • nieuwkomersklas en schakelklas
  • goede opbrengsten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Sinds de school is begonnen met extra leertijd en een breder aanbod in vakken is het leerlingaantal gestegen en we groeien nog steeds. we werken intensief samen met Peuteropvang (met voorschoolse educatie) Ireentje.

 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
181
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven