Christelijke Basisschool De Ontmoeting

Draaistraat 16 2516 KE Den Haag

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Ontmoeting

In het kort

Toelichting van de school

Onze school is een kleurrijke school in de Molenwijk van Den Haag met een speciale klas voor kinderen die net uit het buitenland komen. De school is rijk aan vele nationaliteiten. Door een professioneel team van leerkrachten en ondersteuners krijgen onze leerlingen goed onderwijs. In een rijke, veilige leeromgeving stimuleren wij kinderen samen te leren, werken en spelen. Het ontmoeten van elkaar gebeurt al vanaf een jonge leeftijd. Dit komt omdat wij een brede buurtschool zijn waar de kinderopvang, peuterspeelzaal en school samen onder één dak werken.De Ontmoeting is een christelijke school waar leerlingen door rust, regelmaat en veiligheid maximaal de kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Wij maken gebruik van moderne lesmethodes, digitale borden en Ipads. De school is steeds bezig zich te ontwikkelen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leerrijk
  • Kleurrijk
  • Kansrijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
196
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven