Paul Krugersch voor Christelijk Basisonderwijs

Fischerstraat 133 2572 PV Den Haag

Schoolfoto van Paul Krugersch voor Christelijk Basisonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Paul Krugerschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

Natuurlijk bent u ook van harte welkom op onze website www. scoh.nl/kruger.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We zijn een kleurrijke school in Transvaal. Er is een groot aanbod van scholen waar ouders uit kunnen kiezen. Door renovatie is er sprake van een teruglopend aantal kinderen in de wijk.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
163
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven