P Oosterleeschool, school voor Christelijk Basisonderwijs

Pieter Langendijkstraat 81 2533 TG Den Haag

Schoolfoto van P Oosterleeschool, school voor Christelijk Basisonderwijs

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien er een leerkracht ziek is of bijzonder verlof heeft, werken wij volgens ons vervangingsprotocol. We proberen altijd eerst interne of externe vervanging te regelen. Indien dit niet lukt zijn er verschillende opties: 2 groepen samenvoegen of een onderwijsassistent voor de groep. In uiterste nood sturen we een groep naar huis.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2023-2024 hebben wij 17 groepen op de basisschool en 5 groepen op de peuterschool. Drie van deze groepen zijn ondersteuningsgroepen, waarbij de leerlingen les krijgen op SBO-niveau. Ook hebben we 1 nieuwkomersgroep. We werken met diverse specialisaties: taal- en rekencoördinator, gedragsspecialist, ICT- en cultuurcoördinator, specialist jonge kind, 3 IB-ers, 2 bouwcoördinatoren, adjunct-directeur en directeur. Daarnaast werken er bij ons op school 3 bewegingsleerkrachten: 2 leerkrachten die samen 7 dagen gym geven aan de leerlingen en 1 leerkracht die motorial remedial teaching geeft gedurende 3 dagen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In de komende jaren willen we continueren wat we hebben neergezet en toewerken naar nog meer inclusief onderwijs.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij hebben ons onderwijs uitgebreid met:

  • 3 ondersteuningsgroepen basisonderwijs: onderwijs op SBO niveau
  • 1 nieuwkomersgroep
  • 1 ondersteuningsgroep peuterschool

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven