CBS Waalse Louise de Coligny

Rooseboomstraat 10 2593 PB Den Haag

Schoolfoto van CBS Waalse Louise de Coligny

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van cbs Waalse Louise de Coligny.

Op dit venster kunt u zien

  • wat wij belangrijk vinden in ons onderwijs.
  • hoe de kinderen zich ontwikkelen.
  • hoe wij het doen ten opzichte van andere scholen in de wijk.

U kunt altijd langs komen om onze school te bekijken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Werken vanuit talenten
  • Samenwerken
  • Elke dag een beetje beter
  • Creativiteit/Vindingrijkheid
  • Kwaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
115
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven