Protestants Christelijke Basisschool Prinsehaghe

Prinsegracht 182 2512 GG Den Haag

Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Prinsehaghe

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van Prinsehaghe. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Ook hebben wij relevantie informatie toegevoegd vanuit de school. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. 

Wij willen al onze leerlingen de beste basis bieden voor de rest van hun leven: Royale kansen voor de toekomst!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Saamhorigheid
  • Positiviteit
  • Autonomie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
179
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De school maakt onderdeel uit van de stichting SCOH. De stichting heeft een vertrouwenspersoon; op school is alleen een contactpersoon.

het veiligheidsplan van de school is nog in concept.Begin 2020 wordt dit definitief.

Terug naar boven