Ds. W.E. den Hertogschool

Luxemburgstraat 7 2552 RA Den Haag

  • Schoolfoto van Ds. W.E. den Hertogschool
  • In oktober 2015 legt wethouder Ingrid van Engelshoven, samen met twee kinderen van onze school, de eerste steen.

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Ds.W.E. den Hertogschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2016 is het SchoolVenster compleet.We krijgen een nieuw schoolgebouw. Na de zomervakantie van 2016 keren we naar de Luxemburgstraat terug.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • meer dan opleiden alleen
  • je mag zijn wie je bent
  • protestant-christelijke school
  • uitdagend en stimulerend
  • we doen het samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
287
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Om 's ochtends en 's middags op tijd te kunnen starten gaan de buitendeuren tien minuten voor­dat de school begint open.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven