Prof. Mr. A. Anemaschool

Eindstede 4 2543 BL Den Haag

  • Schoolfoto van Prof. Mr. A. Anemaschool
  • Schoolfoto van Prof. Mr. A. Anemaschool

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster geeft u inzicht in de resultaten van de Anemaschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.U ziet op dit moment een deel van de informatie.

Indien u vragen heeft, bent u van harte welkom om contact op te nemen met de directie van de Anemaschool.

Met vriendelijke groeten,

Katja Verschoor (directeur)

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijke basisschool
  • Goed team en zorgstructuur
  • Goede resultaten
  • Heldere schoolregels
  • Modern gebouw

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
377
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In het veiligheidsplan staan ook de onderwerpen:

1.Pestprotocol

2.Cyberpestprotocol

3.Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

4. Contact-en vertrouwenspersoon

5.Monitor veiligheidsbeleving

Terug naar boven