Chr. Basisschool De Elout

Copernicusstraat 159 2561 VT Den Haag

Schoolfoto van Chr. Basisschool De Elout

In het kort

Toelichting van de school

MEER KANSEN OP DE ELOUT!

Het beste uit ieder kind halen zodat iedereen zich optimaal breed kan ontwikkelen. Wij zijn een christelijke, gastvrije en betrokken school. Iedereen voelt zich verantwoordelijk voor álle leerlingen. De Elout is naast een sportieve school met sportieve activiteiten tijdens en na schooltijd, ook een kunstmagneetschool met de speerpunten theater en muziek.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Meer kansen op de Elout
  • Cooperatieve werkvormen
  • Kunstmagneetschool
  • Naschoolse activiteiten
  • Optimaal ontwikkelen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
192
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij werken samen met 2Samen. Zij verzorgen de voor- en naschoolse opvang. De voorschoolse opvang is in de school. De naschoolse opvang wordt voor de groepen 1, 2 en 3 georganiseerd binnen de school. Vanaf groep 4 gaan de kinderen naar de 2Hoek.

Meer informatie kunt u vinden op de schoolsite: http://www.nldata.nl/elout/

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven