Nutsschool Woonstede

Woonstede 98 2543 VR Den Haag

Schoolfoto van Nutsschool Woonstede

In het kort

Toelichting van de school

Onze school staat in de wijk Bouwlust. Wij hebben ongeveer 230 leerlingen op school en er zijn negen groepen. Ons enthousiaste team bestaat uit ruim 25 gemotiveerde collega’s. Wat onze school kenmerkt:

  • Aandacht voor alle leerlingen, elk kind kan zich goed ontwikkelen.
  • Gediplomeerde vakleerkrachten voor gym, handvaardigheid/tekenen en muziek
  • Een intensieve samenwerking de peuterleerplek Humpie Dumpie, gevestigd in ons gebouw.
  • Onze pedagogische visie is gebaseerd op De Vreedzame School. 
  • Gezonde school, waarin wij gezond eten en bewegen stimuleren. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Openbare basisschool
  • Brede ontwikkeling
  • Vakleerkrachten
  • Vreedzame School
  • Kleinschalig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen varieert gedurende het schooljaar. Aan het begin van het schooljaar zijn er ongeveer 210 kinderen. Dit aantal groeit in de loop van het schooljaar naar 235 kinderen door de instroom van leerlingen die vier jaar worden.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
214
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op Woonstede gebruiken we de app Kwieb en e-mail voor de communicatie met ouders. We streven ernaar berichten binnen drie werkdagen te beantwoorden. De school is maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.00 - 17.00 uur bereikbaar. Op woensdag is dit van 08.00 - 14.00 uur. De telefonische bereikbaarheid is afhankelijk van de personele bezetting. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven