Nutsbasisschool Bezuidenhout

Merkusstraat 19 2593 TL Den Haag

Schoolfoto van Nutsbasisschool Bezuidenhout

In het kort

Toelichting van de school

De school ligt in een rustige straat vlakbij het Haagse Bos en zwembad Overbosch. Nutsschool Bezuidenhout is een school met goed onderwijs. We stellen hoge eisen aan onszelf en blijven in ontwikkeling. We geven voornamelijk klassikaal onderwijs. Daarbinnen is er ruimte voor uitleg voor elk kind. Het (leren) zelfstandig werken is onderdeel van ons lesrooster. We hebben een breed vakkenpakket binnen een veilige leeromgeving. Een remedial teacher geeft leerlingen extra hulp. We bieden per jaar enkele naschoolse cursussen aan in het kader van de Verlengde Schooldag. We werken samen met drie verschillende organisaties voor voor- en naschoolse opvang. Tussenschoolse opvang (overblijf) wordt door de school geregeld. Overblijfouders en professionals helpen ons hierbij. Bij mooi weer is de overblijf buiten op onze prachtige speelplaats.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Welbevinden
  • Verantwoordelijkheid
  • Betrokkenheid
  • Ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Per jaar kunnen wij 60 vier-jarige kinderen laten instromen. Hierdoor zijn we een school met een leerlingplafond. We werken met de aanmeldprocedure die de Gemeente Den Haag heeft opgesteld. Voor meer informatie over de procedure kijkt u hier
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
399
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Er is aan onze school geen voorschoolse opvang verbonden. Tussenschoolse opvang (overblijf) gebeurt in eigen beheer. Het eten vindt plaats in de eigen groep onder toezicht van de leerkracht. Tijdens het buitenspelen wordt er toezicht gehouden door twee medewerkers van DAK en 2 vaste overblijfouders. Na school worden de kinderen door de drie hieronder genoemde opvangorganisaties op school opgehaald.

Aan de overblijf zijn kosten verbonden. Een heel jaar overblijven (4 dagen per week) kost 125 euro. Als het kind niet alle dagen overblijft wordt de bijdrage naar rato berekend. Dit geldt ook als een kind later in het schooljaar start op school.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Contactpersoon bij klachten en andere vertrouwelijke zaken

Als school vinden wij het van belang dat iedereen om hulp kan vragen. Hulp in de breedste zin van het woord. Daarom vinden wij het belangrijk dat kinderen, ouders en medewerkers op de hoogte zijn van de mogelijkheden van de vertrouwenspersoon. De interne vertrouwenspersoon / contactpersoon is voor zowel leerlingen, ouders als medewerkers de persoon die benaderd kan worden bij hulp, advies en preventie op het gebied van pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie en geweld. De contactpersoon vertelt aan het begin van het schooljaar over haar rol aan de groepen 5 t/m 8. Ouders informeren we via de schoolgids.

Terug naar boven