Nutsbasisschool Bezuidenhout

Merkusstraat 19 2593 TL Den Haag

Schoolfoto van Nutsbasisschool Bezuidenhout

In het kort

Toelichting van de school

De school ligt in een rustige straat vlakbij het Haagse Bos en zwembad Overbosch. Nutsschool Bezuidenhout is een school met goed onderwijs. We stellen hoge eisen aan onszelf en blijven in ontwikkeling. We geven voornamelijk klassikaal onderwijs. Daarbinnen is er ruimte voor uitleg voor elk kind. Het (leren) zelfstandig werken is onderdeel van ons lesrooster. We hebben een breed vakkenpakket binnen een veilige leeromgeving. Een remedial teacher geeft leerlingen extra hulp. We bieden per jaar enkele naschoolse cursussen aan in het kader van de Verlengde Schooldag. We werken samen met drie verschillende organisaties voor voor- en naschoolse opvang. Tussenschoolse opvang (overblijf) wordt door de school geregeld. Overblijfouders en professionals helpen ons hierbij. Bij mooi weer is de overblijf buiten op onze prachtige speelplaats.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Welbevinden
  • Verantwoordelijkheid
  • Betrokkenheid
  • Ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2011-2012 zijn wij gestart met het aanpakken van de wachtlijsten. Het aantal 4-jarige leerlingen dat instroomt is sinds dat jaar verdubbeld. Hierdoor ontstaat een school met meer leerlingen en groepen, waarbij we de kernwaarden van een kleine school niet uit het oog verliezen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
408
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Er is aan onze school geen voorschoolseopvang verbonden. Tussenschoolseopvang gebeurt in eigen beheer. Het eten gebeurt in de eigen groep onder toezicht van de leerkracht. Tijdens het buitenspelen wordt er toezicht gehouden door twee medewerkers van 2Samen en 2 vaste overblijfouders. Na school worden de kinderen door de drie genoemde opvang-organisaties op school opgehaald.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven