Nutsbasisschool Laan van Poot

Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag

  • Schoolfoto van Nutsbasisschool Laan van Poot
  • Schoolfoto van Nutsbasisschool Laan van Poot
  • Schoolfoto van Nutsbasisschool Laan van Poot
  • Schoolfoto van Nutsbasisschool Laan van Poot
  • Schoolfoto van Nutsbasisschool Laan van Poot

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Ieder jaar wordt er een tevredenheidspeiling afgenomen via een onafhankelijk bureau "Scholen met succes". Dit bureau verzorgt tevredenheidspeilingen voor ouders, leerkrachten en leerlingen. De vragenlijsten worden anoniem ingevuld en er wordt een vergelijking met andere scholen gemaakt.

De uitslagen worden gecommuniceerd naar de MR, ouders, leerlingenraad, leerkrachten en het bestuur. Bij iedere uitslag wordt een toelichting geschreven en er worden actiepunten geformuleerd.

Ouderpeiling in 2020: cijfer = 7,7

Personeelspeiling in 2017: cijfer = 8,3

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven