Koos Meindertsschool

A. Kortekaasplantsoen 125 2552 JC Den Haag

Schoolfoto van Koos Meindertsschool

Het team

Toelichting van de school

Op onze school zijn 46 personeelsleden werkzaam. Wij hebben een stabiel team met ervaren, gekwalificeerde en gemotiveerde leerkrachten. Er zijn vakleerkrachten voor sport. Daarnaast wordt het team versterkt door een directeur, een adjunct-directeur, twee intern begeleiders, een remedial teacher, een plusklasleerkracht, onderwijsassistenten, leraarondersteuner, klassenassistent, twee administratrices en een conciërge. Zie voor meer informatie onze schoolgids op www.koosmeindertsschool.nl.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een leerkracht zal in eerste instantie gezocht worden naar een externe of interne vervanger.

Is dat niet mogelijk, dan wordt bekeken of een niet-groepsgebonden teamlid ingezet kan worden.

Slechts in uiterste noodzaak worden de leerlingen naar huis gestuurd, waarbij school altijd voor opvang zal zorgen als dat noodzakelijk is.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De vakgebieden Rekenen en Taal zijn tevens ingebed in alle andere activiteiten.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Diverse vakken zijn ook verwerkt in de weektaak. De bovengenoemde tijden zijn daarom bij benadering.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De leerkrachten kunnen de leerlingen de zorg en begeleiding bieden die zij nodig hebben binnen de mogelijkheden van de basiszorg.

Onze school kan leerlingen ook extra begeleiden op een aantal specifieke onderwijsbehoeften. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan dyslexie en rekenproblematiek.

Wij kunnen extra ondersteuning aanvragen bij het samenwerkingsverband voor onderwijsbehoeften die onze expertise te boven gaan.

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Peuterspeelzaal De Jonge Bevers is gelegen in Houtwijk en maakt onderdeel uit van basisschool "De Koos Meindertsschool".

De Peuterspeelzaal is een goede voorbereiding op de basisschool. Het team van de Jonge Bevers stimuleert met het dagprogramma de verschillende ontwikkelingsfases die bij deze leeftijd horen. De Jonge Bevers is een Peuterspeelzaal voor peuters in de leeftijd vanaf 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar. De peuters kunnen hier dagelijks spelen met hun vriendjes en leeftijdsgenootjes. De leidsters staan klaar om met uw kind een leuke ochtend te beleven, er wordt voorgelezen, gezongen, geknutseld, vrij gespeeld en/of buiten gespeeld. Wij heten uw peuter(s) graag van harte welkom op Peuterspeelzaal De Jonge Bevers. Leidsters: Petra Otto en Joyce Dijkgraaf.

Contactgegevens: M: +31(0)6 491 866 44  E: info@dejongebevers.nl  KvK Amsterdam

Adres: Peuterspeelzaal De Jonge Bevers  A. Kortekaasplantsoen 125  2552JC Den Haag

Terug naar boven