Koos Meindertsschool

A. Kortekaasplantsoen 125 2552 JC Den Haag

Schoolfoto van Koos Meindertsschool

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in gegevens van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. 

Dagelijks bezoeken ruim 400 leerlingen de school, waar ze van een zeer deskundig team les krijgen. Er is extra aandacht voor leerlingen die een extra uitdaging aan kunnen en voor kinderen die meer ondersteuning nodig hebben. Wij zijn er trots op dat we kinderen de kans kunnen bieden om al hun talenten te ontwikkelen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier en talent
  • Samenwerken
  • Zelfvertrouwen
  • Eerlijkheid
  • Eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De gegevens die u hier ziet, zijn gebaseerd op het totaal aantal leerlingen. Van de meeste jaarklassen zijn er 2 groepen; alleen van de kleutergroepen zijn er 4 en vanaf het voorjaar 5. Het aantal leerlingen laat een licht stijgende lijn zien.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
378
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het anti-pestprotocol en het veiligheidsplan zijn gedateerd. Met de expertgroep "gedrag" is binnen de afspraken van het NPO een ontwikkelplan opgesteld om het anti-pestprotocol en het veiligheidsplan bij te stellen. 

We gebruiken de methode Kwink voor sociaal- emotioneel leren.

Terug naar boven