Koos Meindertsschool

A. Kortekaasplantsoen 125 2552 JC Den Haag

Schoolfoto van Koos Meindertsschool

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in gegevens van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school.Waar nodig geven wij een toelichting. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. Dit overzicht is nog niet compleet en wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

Dagelijks bezoeken ruim 400 leerlingen de school, waar ze van een zeer deskundig team les krijgen. Er is extra aandacht voor leerlingen die een extra uitdaging aan kunnen en voor kinderen die meer ondersteuning nodig hebben. Wij zijn er trots op dat we kinderen de kans kunnen bieden om al hun talenten te ontwikkelen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect voor elkaar
  • Kind staat centraal
  • Meer dan leren uit een boek
  • Iedereen is welkom
  • School als veilige oefenplaats

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De gegevens die u hier ziet, zijn gebaseerd op het totaal aantal leerlingen. Van de meeste jaarklassen zijn er 2 groepen; alleen van de kleutergroepen zijn er 4. Het aantal leerlingen laat een licht stijgende lijn zien.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
403
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven