Openbare Basisschool De Notenkraker

Eksterhof 2 2496 HS Den Haag

  • Kernwaarden die belangrijk zijn om een veilig en positief schoolklimaat te creëren.
  • De school heeft een groen onderbouwplein.
  • Alle ouders krijgen een schoolkalender met daarin belangrijke data en andere informatie.
  • De hoofdingang van de school.

In het kort

Toelichting van de school

Op De Notenkraker staan wij voor kwalitatief goed onderwijs in een veilige leeromgeving. Wij zijn van mening dat dat gerealiseerd kan worden door nieuwsgierigheid en betrokkenheid centraal te zetten in de ontwikkeling van kinderen en volwassenen. Onze missie is om de nieuwsgierigheid en betrokkenheid levend te houden en om van daar uit te komen tot leren en ontwikkelen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Nieuwsgierig
  • Betrokken
  • PBS
  • Vroeg Engels
  • Meertaligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS de Notenkraker is een relatief kleine school. Hierdoor is er meer tijd voor persoonlijke aandacht. Daarnaast is het goed voor de persoonlijke ontwikkeling voor leerlingen. Leerlingen ontwikkelingen zich sociaal goed, omdat ze met kinderen van alle leeftijden omgaan. Iedereen kent elkaar elkaar in het gebouw wat kinderen emotionele veiligheid biedt.  
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
202
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

OBS de Notenkraker heeft niet gekozen voor een continu rooster. Dit omdat het voor sommige ouders juist lastig is dat een school eerder uit is. Daarnaast zijn er extra kosten die gerekend worden voor de opvang tussen de middag, omdat het kind opgevangen wordt op school om te lunchen. Het is dan geen keuze, maar een verplichting. Ouders en of kind kunnen niet zelf kiezen om tussen de middag even naar huis te gaan en in hun veilige omgeving tot rust komen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven