SO De Piramide

Melis Stokelaan 1189 2541 GA Den Haag

Schoolfoto van SO De Piramide

In het kort

Toelichting van de school

SO De Piramide is onderdeel van (V)SO De Piramide. (V)SO De Piramide is een school voor leerlingen met een lichamelijke beperking en/of een langdurige ziekte. De school bestaat uit drie onderdelen. SO De Piramide is onze 'basisschool'-afdeling. Piramide College is onze 'VO'-afdeling. Het Piramide College leidt op voor een HAVO- of VMBO-diploma of bereidt de leerling voor op een betaalde baan. Ons team ambulante begeleiding ondersteunt professionals, leerlingen en ouders op andere scholen. Onze school is gespecialiseerd in de begeleiding van leerlingen met een vorm van (niet aangeboren) hersenletsel. Zie voor meer informatie onze website: http://www.sovsodepiramide.nl Daar vindt u onder publicaties ook onze schoolgids en ons schoolplan. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zie schoolgids en schoolplan

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Leerlingen kunnen alleen op (V)SO De Piramide ingeschreven worden wanneer zij in het bezit zijn van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Een TLV wordt afgegeven door een samenwerkingsverband voor passend onderwijs. Een TLV voor De Piramide wordt afgegeven wanneer duidelijk is dat een leerling door een lichamelijke beperking en/of een langdurige ziekte meer hulp bij het leren nodig heeft dan een reguliere basisschool kan bieden. Zie voor meer informatie onze schoolgids op onze website: https://www.sovsodepiramide.nl/documenten
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
84
Landelijk gemiddelde
96

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven