De Leeuwerikhoeve

Walenburg 25 2591 BR Den Haag

  • Schoolfoto van De Leeuwerikhoeve
  • Schoolfoto van De Leeuwerikhoeve
  • Schoolfoto van De Leeuwerikhoeve
  • Schoolfoto van De Leeuwerikhoeve
  • Schoolfoto van De Leeuwerikhoeve

In het kort

Toelichting van de school

Obs De Leeuwerikhoeve
‘Je mag zijn wie je bent en wij helpen je te worden wie jij wilt zijn.’

De Leeuwerikhoeve is een moderne openbare school. We bevinden ons in een groene omgeving. Wij zorgen ervoor dat iedereen zich welkom voelt. We zijn betrokken bij de leerlingen en hun omgeving en bieden modern resultaatgericht onderwijs. Bij ons op school bieden we zoveel mogelijk onderwijs op maat. We kijken naar wat het kind nodig heeft en passen hier het onderwijs op aan. Ieder kind heeft een talent en wij bieden de kinderen de mogelijkheid dit verder te ontwikkelen bij de talentklassen.
Wil u meer lezen over onze missie/visie. Klik dan hier.

Benieuwd naar onze school? 
Wij hechten waarde aan het persoonlijke contact en nodigen u graag uit voor een kennismaking/rondleiding bij ons op school. Meer informatie vindt u ook op onze website.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Welkom
  • Samen
  • Betrokken
  • Persoonlijk
  • Talentklassen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Er is veel belangstelling voor De Leeuwerikhoeve. Wij hebben 4 kleutergroepen waarbij wij werken in een onderbouw unit. De stamgroepen zijn klein, zodat er voldoende aandacht is voor ieder kind. Tijdens het spelen en werken wordt er gewerkt op het eigen niveau van het kind zodat wij  kinderen op niveau de uitdaging kunnen bieden. Hierbij is veel extra begeleiding van onderwijs ondersteuners.

Het is gewenst dat er tijdig ingeschreven wordt voor de basisschool. Dit geldt ook voor de Voorschool. Daar is inmiddels een wachtlijst!

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
234
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

OBS De Leeuwerikhoeve hanteert een continurooster. Dit betekent dat alle leerlingen overblijven. Tevens is het overblijven gratis.
Leerlingen van groep 1 hebben les tot 14.30 uur, omdat de dag tot 16.00 uur voor kinderen in groep 1 nog te lang/veel is. Leerlingen van groep 2 gaan tot 16.00 uur naar school, tenzij de leerkracht vindt dat een kind hier op basis van de sociaal emotionele– en cognitieve ontwikkeling nog niet aan toe is. De leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben les tot 16.00 uur.

Omdat wij gebruik maken van de verlengde leertijd ontstaat er ruimte in het rooster om extra aandacht te geven aan sport en diverse andere activiteiten zoals muziek, koken, Engels, Techniek etc.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven