De Leeuwerikhoeve

Walenburg 25 2591 BR Den Haag

  • Schoolfoto van De Leeuwerikhoeve
  • Schoolfoto van De Leeuwerikhoeve
  • Schoolfoto van De Leeuwerikhoeve
  • Schoolfoto van De Leeuwerikhoeve
  • Schoolfoto van De Leeuwerikhoeve

In het kort

Toelichting van de school

Obs De Leeuwerikhoeve
‘Je mag zijn wie je bent en wij helpen je te worden wie jij wilt zijn.’

De Leeuwerikhoeve is een moderne openbare school. We bevinden ons in een groene omgeving. Wij zorgen ervoor dat iedereen zich welkom voelt. We zijn betrokken bij de leerlingen en hun omgeving en bieden modern resultaatgericht onderwijs. Bij ons op school bieden we zoveel mogelijk onderwijs op maat. We kijken naar wat het kind nodig heeft en passen hier het onderwijs op aan. Ieder kind heeft een talent en wij bieden de kinderen de mogelijkheid dit verder te ontwikkelen bij de talentklassen.
Wil u meer lezen over onze missie/visie. Klik dan hier.

Benieuwd naar onze school? 
Wij hechten waarde aan het persoonlijke contact en nodigen u graag uit voor een kennismaking/rondleiding bij ons op school. Meer informatie vindt u ook op onze website.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Welkom
  • Samen
  • Betrokken
  • Persoonlijk
  • Naschools keuzeaanbod

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Er is veel belangstelling voor De Leeuwerikhoeve. Wij hebben 4 kleutergroepen waarbij wij werken in een onderbouw unit. De stamgroepen zijn klein, zodat er voldoende aandacht is voor ieder kind. Tijdens het spelen en werken wordt er gewerkt op het eigen niveau van het kind zodat wij  kinderen op niveau de uitdaging kunnen bieden. Hierbij is veel extra begeleiding van onderwijs ondersteuners.

Het is gewenst dat er tijdig ingeschreven wordt voor de basisschool. Dit geldt ook voor de Voorschool. Daar is inmiddels een wachtlijst!

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
224
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

OBS De Leeuwerikhoeve hanteert een continurooster. Dit betekent dat alle leerlingen overblijven. Tevens is het overblijven gratis.

Aansluitend op de schooltijden kunnen kinderen van de groepen 4 t/m 8 van 15:00-16:00 uur deelnemen aan de naschoolse activiteiten. Voor het aanbod na schooltijd wordt een jaarprogramma gemaakt. Kinderen kunnen zich per bouw inschrijven voor een blok.Denk hierbij aan drama, denksport, muziek, zelfverdediging, sport, kookles, huiswerkbegeleiding, robotica, lego League, dans, techniek, happy kids.Het gehele aanbod is gratis. Voor de kinderen en ouders van de groepen 4 t/m 8 hebben wij een speciale informatieflyer gemaakt. Benieuwd? Kijk dan voor meer informatie op onze website.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij zijn een Vreedzame School

De Vreedzame School streeft ernaar om kinderen te leren: 
-  op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan 
-  op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen 
-  constructief conflicten op te lossen 
-  verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap 
-  open te staan voor verschillen tussen mensen.

Het programma wil niet alleen kinderen bovenstaande sociale competenties leren, maar vooral ook een positief sociaal en moreel klimaat in de school creëren, waar een opvoedende en gedrag regulerende werking van uitgaat. 

Ouders informeren wij per blok over de inhoud middels een speciale nieuwsbrief. Deze brief versturen wij via Mijnschoolinfo. Ook zijn er mediatoren uit groep 7 en 8 actief, die een speciale training hebben gevolgd om kleinere conflicten op te lossen tussen kinderen. Wij merken dat de verantwoordelijkheid die de mediatoren krijgen en de voorbeeldrol die zij hebben een positief effect heeft op de sfeer bij ons op school. 

Op school hebben wij duidelijke schoolregels en zijn onze normen en waarden beschreven. Deze zorgen voor bescherming van alle kinderen, die aan de zorgen van het team zijn toevertrouwd. De punten gelden voor iedereen in en rondom het schoolplein dus leerlingen, ouders, medewerkers, gasten etc. Eens in de twee weken staat er een nieuwe regel centraal waar de leerkracht samen met de kinderen over in gesprek gaan. In de klas worden specifieke klassenafspraken gemaakt waar wij kinderen bij betrekken.

Terug naar boven