De Vlierboom

Vlierboomstraat 366 2564 JJ Den Haag

  • Schoolfoto van De Vlierboom
  • Schoolfoto van De Vlierboom
  • Schoolfoto van De Vlierboom
  • Schoolfoto van De Vlierboom

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Bouwen aan kwaliteit
  • Zelfstandigheid
  • Kritisch en creatief denken
  • Eigenaarschap
  • Samenwerken en samen leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
212
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Studiedagen personeel

Scholen mogen in het kader van professionaliseren, schooldagen indelen als studiedagen voor de leerkrachten. Bij deze indeling zijn de kinderen vrij van school. Hierbij is rekening gehouden met de wettelijk verplichte onderwijstijd. 
Tijdens deze studiedagen komen belangrijke onderwerpen aan bod die de leerkrachten in staat stellen continu beter in te spelen op de behoefte van de leerlingen als groep, als individu en op de lesstof in de onderwijsmethoden.

Tevens zijn er ook een aantal margedagen ingepland. Dit heeft ook te maken met de wettelijk verplichte minimum onderwijstijd. Als school kiezen we ervoor om in de kleuterbouw niet te ver over dat minimum heen te gaan. De margedagen zorgen ervoor dat de kinderen genoeg onderwijs krijgen en genoeg rust en ontspanning thuis.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven