De Tweemaster

Tesselsestraat 75 A 2583 JH Den Haag

  • Schoolfoto van De Tweemaster
  • Schoolfoto van De Tweemaster
  • Schoolfoto van De Tweemaster
  • Schoolfoto van De Tweemaster
  • Schoolfoto van De Tweemaster

In het kort

Toelichting van de school

De Tweemaster is een openbare basisschool waar iedereen welkom is en zich welkom voelt. Het aanleren van verdraagzaamheid en respect voor elkaars opvattingen binnen de grenzen van maatschappelijk aanvaarde normen en waarden, beschouwen wij als één van onze kerntaken.

Deze schoolpagina geeft u onder andere informatie over onze school, de opzet van ons onderwijs, de zorg voor kinderen en de resultaten van ons onderwijs. Meer informatie vindt u via onze website.

We nodigen u graag uit om langs te komen voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding door de school. 

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
128
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De schooltijden zijn voor alle kinderen gelijk; van 8.30 uur 's ochtends tot 14.45 uur in de middag. Woensdagmiddag zijn alle kinderen vrij.

Op OBS De Tweemaster hebben wij een continurooster. Tussen de middag eten alle kinderen met de eigen groepsleerkracht en krijgen zij daarvoor of daarna een gestructureerd sportaanbod tijdens de Pauze Sport.

Kinderen die naar de buitenschoolse opvang gaan worden opgehaald door medewerkers van Triodus Grote Beer. De opvang bevindt zich in basisschool De Meerpaal en in onze eigen school. Triodus behoort tot één van de drie grootste kinderopvangorganisaties in Den Haag.  

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven