De Tweemaster

Tesselsestraat 75 A 2583 JH Den Haag

  • Schoolfoto van De Tweemaster
  • Schoolfoto van De Tweemaster
  • Schoolfoto van De Tweemaster

In het kort

Toelichting van de school

De Tweemaster is een openbare basisschool waar iedereen welkom is en zich welkom voelt. Het aanleren van verdraagzaamheid en respect voor elkaars opvattingen binnen de grenzen van maatschappelijk aanvaarde normen en waarden, beschouwen wij als één van onze kerntaken.

Deze schoolpagina geeft u onder andere informatie over onze school, de opzet van ons onderwijs, de zorg voor kinderen en de resultaten van ons onderwijs. Meer informatie vindt u via onze website.

We nodigen u van harte uit om langs te komen voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding door onze fijne school. (070-3558619)

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leren met hoofd, hart + handen
  • Ontdek en ontwikkel je talent!
  • We vergroten je wereld!
  • PBS
  • STEAM

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school wordt bezocht door leerlingen in de leeftijdscategorie van 4 tot 12-13 jaar.

De leerlingen zijn verdeeld in jaargroepen. Iedere dag werken en leren zij samen en met elkaar zorgen zij voor een positief werkklimaat in de groep. Een deel van onze leerlingen woont in de directe omgeving van de school. Maar ook komt een derde van onze leerlingen uit andere wijken verdeeld over de stad. 

In onze school werken wij met PBS. Met zijn allen, groot en klein, zorgen wij voor een fijne werksfeer in onze school. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
82
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De schooltijden zijn voor alle kinderen gelijk; van 8.30 uur 's ochtends tot 14.45 uur in de middag. Woensdagmiddag zijn alle kinderen vrij.

Op OBS De Tweemaster hebben wij een continurooster. Tussen de middag eten alle kinderen met de eigen groepsleerkracht en krijgen zij daarvoor of daarna een gestructureerd sportaanbod tijdens de Pauze Sport in sporttuin Duindorp, onder begeleiding van gecertificeerde sportdocenten. 

Kinderen die naar de buitenschoolse opvang gaan worden opgehaald door medewerkers van Gro-up. De opvang bevindt zich in basisschool de Oranjeschool. Gro-up behoort tot één van de drie grootste kinderopvangorganisaties in Den Haag.  

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven