Jan Ligthartschool

Slicherstraat 5 -7 2515 GE Den Haag

  • Kinderen in groep 1/2 leren met het programma Piramide spelenderwijs woordenschat, taal en rekenen.
  • In alle groepen hebben we een rijke leeromgeving waar leerlingen zien welke doelen ze moeten bereiken en die ze helpt te leren leren.
  • De leerlingen vanaf groep 3 werken de verwerking van de lesstof op een tablet.
  • Om het samen leren te motiveren maken we gebruik van coƶperatieve werkvormen.
  • We besteden veel aandacht aan sport en spel tijdens het buitenspelen.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In de groepen 3 worden bij het Derde Groeps Onderzoek (DGO) vragen gesteld aan de leerlingen over hun welbevinden. In de groepen 3 en 4 vullen de leerkrachten de leerkrachtenvragenlijst in van VISEON 1.0. Vanaf groep 5 vullen naast de leerkracht , ook de leerlingen de vragenlijst in met betrekking tot hun welbevinden. De onderwerpen voor de leerlingen zijn de volgende; zelfvertrouwen, werkhouding, relatie leerkracht, relatie leerlingen en tevredenheid schoolbreed. De gedragsspecialist analyseert het DGO en VISEON samen met de leerkrachten. Ze houdt gesprekken met de leerkrachten, leerlingen en ouders wanneer er signaal- en zorgscores zijn (D en E scores). De leerkracht zet interventies in met als doel de individuele scores te verbeteren (van D/E naar C). De gedragsspecialist vervult een coördinerende rol en zorgt voor het ondersteunen van de leerkracht met betrekking tot  het inzetten van passende interventies. Daarnaast wordt er kennis gedeeld met elkaar (werken aan wat werkt) middels bordsessies.

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Terug naar boven