Jan Ligthartschool

Slicherstraat 5 -7 2515 GE Den Haag

  • In groep 1 en 2 staat het spelend leren centraal.
  • In alle groepen hebben we een rijke leeromgeving waar leerlingen met plezier leren.
  • Na schooltijd is er ruimte voor de leerlingen om zich verder te ontwikkelen. Dit kan via de naschoolse activiteiten of sport.
  • Om het samen leren te motiveren maken we gebruik van coöperatieve werkvormen.
  • Voor ouders zijn er taallessen, kookmiddagen en koffie-ochtenden.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging wordt vooral intern geregeld.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bovenstaande uren zijn een indicatie van onderwijstijd en zal altijd worden aangepast aan de onderwijsbehoefte per groep of leerling. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Bovenstaande uren zijn een indicatie van onderwijstijd en zal altijd worden aangepast aan de onderwijsbehoefte per groep of leerling. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Vroegschoolse educatie is bedoeld voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand of een risico daarop. In een speciaal programma waar leerlingen tijdens peuter- en schooltijd aan meedoen, ontwikkelen zij door te spelen allerlei vaardigheden op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociale omgang. Scholen zijn verantwoordelijk voor de vroegschoolse educatie. Er is een samenwerking met de peuterleerplak Jong Leren. De samenwerking bestaat uit regelmatig overleg over het onderwijsaanbod, het educatief handelen, de ondersteuning en begeleiding.

Terug naar boven