Jan Ligthartschool

Slicherstraat 5 -7 2515 GE Den Haag

  • Kinderen in groep 1/2 leren met het programma Piramide spelenderwijs woordenschat, taal en rekenen.
  • In alle groepen hebben we een rijke leeromgeving waar leerlingen zien welke doelen ze moeten bereiken en die ze helpt te leren leren.
  • De leerlingen vanaf groep 3 werken de verwerking van de lesstof op een tablet.
  • Om het samen leren te motiveren maken we gebruik van coöperatieve werkvormen.
  • We besteden veel aandacht aan sport en spel tijdens het buitenspelen.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging wordt vooral intern geregeld.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich oriënteren op kunstzinnige en culturele aspecten die een rol spelen in hun leefwereld. Dat zij kennis verwerven van de actuele kunstzinnige en culturele diversiteit en dat ze die leren begrijpen en waarderen. Daarnaast: wij vinden het van belang dat onze leerlingen zich leren openstellen voor kunstzinnige aspecten, dat zij kunnen genieten van schilderijen en beelden, van muziek, van taal en beweging en daarop kunnen reflecteren. Tenslotte bieden we kunstzinnige vorming aan, zodat onze leerlingen zich op die manier kunnen uiten (gevoelens en ervaringen). Onze ambities zijn:

  • Wij geven toneellessen en besteden aandacht aan dramatische expressie.

  • Wij geven muzieklessen (inclusief het leren gebruiken van instrumenten).

  • Wij geven literatuuronderwijs.

  • Wij geven natuur en techniek onderwijs.

Drie keer per jaar presenteren de leerlingen hun talenten.

Voor bovenstaande vakken werken we met vakdocenten. Daarnaast is sport een belangrijk vak om te leren te komen. Naast de gymnastieklessen, gegeven door een vakdocent, kunnen de leerlingen zich op de woensdagmiddag inschrijven voor gratis extra sportlessen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven