Jan Ligthartschool

Slicherstraat 5 -7 2515 GE Den Haag

 • Kinderen in groep 1/2 leren met het programma Piramide spelenderwijs woordenschat, taal en rekenen.
 • In alle groepen hebben we een rijke leeromgeving waar leerlingen zien welke doelen ze moeten bereiken en die ze helpt te leren leren.
 • De leerlingen vanaf groep 3 werken de verwerking van de lesstof op een tablet.
 • Om het samen leren te motiveren maken we gebruik van coƶperatieve werkvormen.
 • We besteden veel aandacht aan sport en spel tijdens het buitenspelen.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de homepage van de Jan Ligthartschool.

De Jan Ligthartschool biedt modern en vernieuwend onderwijs. We werken opbrengstgericht om de talenten van onze kinderen te ontplooien. De Jan Ligthartschool is een school waar het leren centraal staat. "Leren Leren is leuk" is onze missie. Dit betekent dat we veel tijd en aandacht besteden aan zelfregulerend leren waarbij we de leerlingen motiveren tot leren. Zelfregulerend gedrag is een onderdeel om te komen tot leren. De leerlingen leren aan de hand van coöperatieve leerstrategieën tot samenwerken. Onze leerlingen stellen hun eigen leerdoelen vast, bespreken hun leerdoelen met de leerkrachten en ouders tijdens rapportbesprekingen.

De Jan Ligthartschool is een "brede buurtschool" met een goed functionerend samenhangend netwerk van toegankelijke en goede voorzieningen voor kinderen, ouders en buurt. We geven ieder kind een stevige basis voor een toekomst in de maatschappij.  Na schooltijd bieden we diverse extra lessen aan in samenwerking met clubhuis de Mussen en de bibliotheek. Op de school wordt Chinese aangeboden.

De woensdagmiddag staat in het teken van de sport. Leerlingen kunnen zich inschrijven voor diverse sportactiviteiten.

In de zomer hebben we een zomerschool waar leerlingen vrijwillig aan mee kunnen doen.

Begin 2014 zijn we als school gestart met leertijdverlenging (LKP), zodat we naast zeer goed taal-, lees- en rekenonderwijs ook leerlingen een brede algemene ontwikkeling kunnen meegeven. De leerlingen krijgen op school gedurende dag Toneel, muziek, Engels, natuur- en techniekonderwijs. In alle groepen werken we met diverse hulpmiddelen als tablets en laptops. Er is veel aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling en de leerlingen leren op een goede manier met elkaar samen te werken. Iedere leerling wordt uitgedaagd op zijn of haar niveau. We streven naar een uitstroom op of boven het landelijk gemiddelde.  

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Opbrengsten
 • Zelfregulerend leren
 • 21ste eeuwse vaardigheden
 • Hoge verwachtingen
 • Professionele leergemeenschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal trekt, ondanks teruglopend leerlingaantal in de wijk, licht aan vanwege het goede inspectierapport, naamsbekendheid in de wijk en het kwalitatief goede en innovatieve onderwijs. Ook bieden wij als brede school veel gratis extra aanbod aan leer- en sportactiviteiten. In algemene zin hebben wij, op grond van de kenmerken van de leerlingen, de volgende aandachtspunten:

 • Hoe worden onze leerlingen zelfverantwoordelijke lerende leerlingen?
 • Hoe zorgen we ervoor dat alle leerlingen hun potentie maximaal ontwikkelen?
 • Hoe zorgen we ervoor dat leerlingen vaardigheden voor de 21ste eeuw ontwikkelen?
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
266
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Dichtbij de school is er een kinderdagverblijf 'Happynest" en kinderdagverblijf in clubhuis de Mussen. Zij bieden voor- en naschoolse opvang tegen vergoeding.

Onze school beschikt incidenteel over voorzieningen met betrekking tot de voorschoolse opvang (aan te vragen via directie). De tussenschoolse opvang wordt bij ons op school door een professioneel team van Talentenhuis verzorgd. De naschoolse opvang kan verzorgd worden door Happynest, kinderopvang en kinderopvang in clubhuis de Mussen.

Er zijn meedere kinderdagverblijven in de buurt met dezelfde faciliteiten.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven