Jan Ligthartschool

Slicherstraat 5 -7 2515 GE Den Haag

 • In groep 1 en 2 staat het spelend leren centraal.
 • In alle groepen hebben we een rijke leeromgeving waar leerlingen met plezier leren.
 • Na schooltijd is er ruimte voor de leerlingen om zich verder te ontwikkelen. Dit kan via de naschoolse activiteiten of sport.
 • Om het samen leren te motiveren maken we gebruik van co√∂peratieve werkvormen.
 • Voor ouders zijn er taallessen, kookmiddagen en koffie-ochtenden.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij de obs Jan Ligthart!

obs Jan Ligthart is een kleine openbare basisschool waar kinderen kwalitatief onderwijs krijgen in een veilige en gestructureerde leeromgeving! Wij leren kinderen zelf keuzes te maken binnen hun leerproces om zich goed voor te bereiden op hun toekomst. In groep 1 en 2 staat het spelend leren centraal met extra aandacht voor het ontwikkelen van de Nederlandse taal. In groep 3 wordt de stevige basis van het klankonderwijs verder vormgegeven in het leren lezen en schrijven. Vanaf groep 4 werken de leerlingen op een iPad waardoor leerlingen nog meer zicht krijgen op hun leerproces en het onderwijs op maat kan worden aangepast.

De schooltijden van obs Jan Ligthart zijn van 08:30 tot 14:30 uur, behalve op de woensdag dan wordt er lesgegeven tot 13:00 uur. We werken met een continurooster. Dat betekent dat alle kinderen overblijven. Ook na schooltijd is er ruimte voor de leerlingen om zich verder te ontwikkelen. Dit kan via de naschoolse activiteiten of sport, we werken nauw samen met buurtcentrum De Mussen. In de zomer is het mogelijk om vrijwilliger deel te nemen aan de zomerschool. De overblijf en de naschoolse activiteiten op obs Jan Ligthart zijn gratis.  

Obs Jan Ligthart verzorgt al meer dan vijftien jaar onderwijs voor leerlingen die net uit het buitenland komen. Wij hebben een speciale nieuwkomersklas voor leerlingen van groep 4 tot en met 8. Zij krijgen daar les in verschillende vakken, maar de focus ligt op het leren van de Nederlandse taal. Zodra dat voldoende op niveau is, kunnen zij doorstromen naar een reguliere groep. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Opbrengsten
 • Zelfregulerend leren
 • 21ste eeuwse vaardigheden
 • Hoge verwachtingen
 • Professionele leergemeenschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal trekt, ondanks teruglopend leerlingaantal in de wijk, licht aan vanwege het goede inspectierapport, naamsbekendheid in de wijk en het kwalitatief goede en innovatieve onderwijs. Ook bieden wij als brede school veel gratis extra aanbod aan leer- en sportactiviteiten. In algemene zin hebben wij, op grond van de kenmerken van de leerlingen, de volgende aandachtspunten:

 • Hoe worden onze leerlingen zelfverantwoordelijke lerende leerlingen?
 • Hoe zorgen we ervoor dat alle leerlingen hun potentie maximaal ontwikkelen?
 • Hoe zorgen we ervoor dat leerlingen vaardigheden voor de 21ste eeuw ontwikkelen?
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
287
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Dichtbij de school is er een kinderdagverblijf Happynest en kinderopvang De Mussen. Zij bieden voor- en naschoolse opvang tegen vergoeding. Er zijn meerdere kinderdagverblijven in de buurt met dezelfde faciliteiten. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven