De Kleine Wereld

Van Ruysbroekstraat 7 2531 TG Den Haag

 • Schoolfoto van De Kleine Wereld
 • Schoolfoto van De Kleine Wereld
 • Schoolfoto van De Kleine Wereld
 • Schoolfoto van De Kleine Wereld

Het team

Toelichting van de school

De directie van de school bestaat uit de directeur en de adjunct-directeur. De directie vormt samen met drie internbegeleiders/bouwcoördinatoren het managementteam van de school.

Het team bestaat uit:

 • 6 voltijd groepsleerkrachten
 • 14 deeltijd groepsleerkrachten
 • 2 vakleerkracht bewegingsonderwijs
 • 2 intern begeleiders
 • 3 onderwijsassistent
 • 4 leraarondersteuners
 • 1 administratief medewerker
 • 1 conciërge
 • 2 directieleden

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

N.v.t.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Bewegen is van essentieel belang voor de gezondheid. Het bevordert de motorische vaardigheid. Wij willen ervoor zorgen dat kinderen plezier hebben in bewegen. Het spel binnen de gymnastieklessen heeft ook een sociale functie.Samen sporten en bewegen is niet alleen leuk, de kinderen leren hierdoor ook rekening met elkaar te houden.Bewegen blijkt ook het leren sterk te bevorderen. De gymnastieklessen worden verzorgd door de vakleerkracht. De school beschikt over een Groen en Gezond Speelplein. Daarnaast maken we gebruik van de Sporttuin. Het is de bedoeling dat op deze accommodatie onder en na schooltijd, (school)kinderen, jong volwassenen en volwassenenkunnen sporten. De komende jaren willen wij op een structurele en samenhangende wijze aan de gezondheid van onze leerlingen werken. We zijn een Gezonde School.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij vinden dat elk kind recht heeft op goed en passend onderwijs. In beginsel zijn wij het eens met de stelling dat zoveel mogelijk kinderen regulier primair onderwijs moeten kunnen volgen. Wij realiseren ons dat we een zorgplicht hebben. Onze school richt zich op het geven van basisondersteuning en in enkele gevallen op het geven van extra ondersteuning. In ons schoolondersteuningsprofiel hebben we beschreven welke ondersteuning we wel en niet kunnen geven.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven