Openbare Basisschool Max Velthuijs

Da Costastraat 40 2513 RP Den Haag

Schoolfoto van Openbare Basisschool Max Velthuijs

In het kort

Toelichting van de school

Obs Max Velthuijs waar iedereen zich thuis voelt'.  

Obs Max Velthuijs is een openbare basisschool. De school telt ongeveer 150 leerlingen. De kinderen zijn verdeeld over 8 groepen. Daarnaast is er in de school een voorschool ‘De Veldmuisjes’, van stichting ‘Jongleren’ met 2 groepen.

Obs Max Velthuijs biedt modern en vernieuwend onderwijs. In onze school is ieder kind welkom en krijgt het de kans zich vanuit zijn/haar eigen mogelijkheden optimaal te ontwikkelen. Met ons onderwijs geven wij ieder kind een stevige basis voor een toekomst in de maatschappij.  

Obs Max Velthuijs biedt een plezierige en leerzame schooltijd in een uitdagende leeromgeving. Ons onderwijs is gedifferentieerd. Dat wil zeggen, dat we ervoor zorgen dat onze leerlingen de kans krijgen hun kennis te vergroten en tegelijkertijd hun persoonlijkheid en sociale vaardigheden kunnen ontwikkelen. Ieder kind doet dat op zijn of haar manier. Met ons onderwijs geven wij ieder kind een stevige basis voor een toekomst in de maatschappij. Iedere leerling werkt met een eigen iPad. Er is veel aandacht voor zelfregulerend leren door veel met elkaar samen te werken en te leren. (www.maxvelthuijs.nu)

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • kleine gezellige school
  • iPad onderwijs
  • onderwijs samen met ouders
  • gepersonaliseerd leren
  • breed onderwijs aanbod

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
143
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven