De Zonnebloem

Hyacinthweg 5 2565 RE Den Haag

  • Fijne ruimte om te spelen.
  • Een zonnige uitstraling.
  • Waar kleuters leren door te spelen.
  • Thematisch onderwijs in groep 1, 2 en 3
  • Talentontwikkeling.

In het kort

Toelichting van de school

Wij heten u van harte welkom op onze (en wellicht uw toekomstige) basisschool. In deze schoolgids vindt u informatie over de opzet van ons onderwijs, over de school, de zorg voor kinderen, wat de verwachtingen zijn en wat de resultaten van ons onderwijs zijn. Meer informatie vindt u via onze website.
Veel leesplezier gewenst!  

Met vriendelijke groet (mede namens het team), 

Jeroen van Os 
directeur obs De Zonnebloem 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Wij kennen ieder kind
  • Verwondering/nieuwsgierigheid
  • Samen werken en samen leren
  • Verantwoordelijk eigen leren
  • Ontwikkelen en onderzoeken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 oktober 2018 zitten er 452 kinderen op obs De Zonnebloem.
Ongeveer 95% van de kinderen komt uit de directe postcode gebieden (2565, 2564 en 2563). We hebben 17 groepen en voor nieuwe kinderen in groep 1 hanteren wij een leerlingplafond van 60 kinderen. Voor meer informatie over het aanmelden van uw zoon en/of dochter kunt u kijken op onze website.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
424
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Dag- en buitenschoolse opvang
Wij werken samen met:
Kakelbont-KidsZe hebben hun locatie op het Stokroosveld aan de Zonnebloemstraat. Het ligt midden op de sportvelden. Het terrein is  helemaal omheind en biedt volop ruimte voor sport en spel.De BSO-locatie 'Villa Kakelbont' ligt op loopafstand van school. Kinderen worden gebracht of gehaald door de leiding van Villa Kakelbont zodat BSO kinderen van dit aanbod gebruik kunnen maken. Villa Kakelbont zijn alle vakanties open. De locatiemanager, Marianne Blok, geeft u graag informatie of een rondleiding. Haar nummer is 06 - 19 68 91 11. Meer info vindt u op de website www.kakelbontkids.nlof op 088 - 567 567 8.
kindercentra Lisa DAK
Rondleiding of aanmelden? Neem contact op met Klantadvies op telefoonnummer 070 750 21 10 enzij maken graag direct een afspraak met je. Aanmeldingen via de website kan ookwww.dakkindercentra.nl. We ontmoeten je graag bij Lisa
2Samen 
Onze school heeft voor de buitenschoolse opvang (bso) al geruime tijd eensamenwerkingsverband met Kinderopvang 2Samen. De locatie van 2Samen die verbonden is aan De Zonnebloem heet 2Indianen en is gelegen aan de EvertWijtemaweg 1. Het kindercentrum bevindt zich in het gebouw van dekorfbalvereniging ALO in de bosjes van Pex en beschikt over de sportvelden van de vereniging. De kinderen worden uit school gehaald door de pedagogisch medewerkers van 2Samen.
Voor een vrijblijvende kennismaking en rondleiding kunt u contact opnemen met2Indianen, via 06 457 91 017 of 2indianen@2samen.nl. U kunt ook terecht bij deafdeling Planning & Advies van Kinderopvang 2Samen via 070-338 55 00 (optie1). De medewerkers van de afdeling Planning & Advies zijn u graag van dienst!

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De vertrouwenspersoon wordt benaderd door klagers en contactpersonen van de scholen. Al naar gelang de ernst van de zaak geeft de vertrouwenspersoon de klager in overweging om al of niet een klacht in te dienen bij de klachtencommissie dan wel aangifte te doen bij de politie.
Klachtenover seksuele intimidatie en misbruik kunnen rechtstreeks bij de inspectie worden gemeld.
Desgewenst begeleidt de vertrouwenspersoon de klager bij de verdere procedure en kan deze worden verwezen naar gespecialiseerde instanties voor opvang of hulpverlening. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding over alle zaken waar zij mee te maken hebben. Als u niet tevreden bent over de manier waarop uw klacht wordt aangepakt, kunt u ook een klacht indienen bij het bestuur (de Stichting Haagse Scholen). Een vertrouwenspersoon zorgt ervoor dat eventuele klachten met betrekking tot ongewenste intimiteiten, seksueel misbruik, fysiek en psychisch geweld, discriminatie en extremisme serieus worden behandeld.

Terug naar boven