De Baanbreker

Elboogstraat 68 2516 PV Den Haag

Schoolfoto van De Baanbreker

In het kort

Toelichting van de school

Wij heten u als bezoeker van harte welkom op deze site. Mogen wij ons even aan u voorstellen?

Kenmerken die voor ons van groot belang zijn:

.Wij staan open voor alle kinderen, ongeacht herkomst, religie of cultuur.

.De kinderen gaan met plezier naar school.

.Er is veel extra aandacht voor kinderen die moeite hebben met leren of daar juist heel goed in zijn

.Er is aandacht voor ieder kind: apart en op groepsniveau

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten hoe wij dit willen realiseren, kijk dan op onze site www.baanbreker.info 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vreedzame school
  • Goede resultaten
  • Breed onderwijsaanbod
  • Toekomstgericht
  • Met plezier naar school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
134
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven