De Walvis

Eendenplein 5 2492 NZ Den Haag

Schoolfoto van De Walvis

In het kort

Toelichting van de school

U bent welkom om kennis te nemen van onze onderwijsresultaten en kengetallen. Deze zijn afkomstig van DUO, de onderwijsinspectie en van de school. De slogan van onze school is 'Samen, met passie en persoonlijke groei'. Kinderen komen naar school om samen en met elkaar te leren. Het plezier om als kind je ontwikkelen en te werken aan je persoonlijk groei vinden wij belangrijk. Wij bieden kinderen een rijke omgeving om tot leren te komen. Vanzelfsprekend valt nog veel meer over onze school te zeggen. Daarvoor verwijzen wij u naar onze webite, www.bsdewalvis.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Verbondenheid
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school geeft dagelijks aan zo'n ruim 350 kinderen onderwijs. Van elk leerjaar heeft de school twee of drie groepen, waarvan ook steeds 1 combinatiegroep. De prognose van Leidschenveen is dat het aantal kinderen in de wijk daalt. Toch zal De Walvis een vrij grote school blijven met de voordelen die dat met zich meebrengt. Zo heeft de school een eigen bibliotheek voor de kinderen, veel expert- en vakleerkrachten, een eigen aula, een speelzaal voor de kleuters en volop speelruimte buiten.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
369
Landelijk gemiddelde
222

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven