De Walvis

Eendenplein 5 2492 NZ Den Haag

Schoolfoto van De Walvis

In het kort

Toelichting van de school

U bent welkom om kennis te nemen van onze onderwijsresultaten en kengetallen. Deze zijn afkomstig van DUO, de onderwijsinspectie en van de school. De slogan van onze school is 'Samen, met passie en persoonlijke groei'. Kinderen komen naar school om samen en met elkaar te leren. Het plezier om als kind je ontwikkelen en te werken aan je persoonlijk groei vinden wij belangrijk. Wij bieden kinderen een rijke omgeving om tot leren te komen. Vanzelfsprekend valt nog veel meer over onze school te zeggen. Daarvoor verwijzen wij u naar onze webite, www.bsdewalvis.nl

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school geeft dagelijks aan zo'n 450 kinderen onderwijs. Van ieder leerjaar heeft de school twee of drie groepen. De prognose van Leidschenveen is dat het aantal kinderen in de wijk daalt. Toch zal De Walvis een vrij grote school blijven met de voordelen die dat met zich meebrengt. Zo heeft de school een eigen bibliotheek voor de kinderen, een eigen aula, een speelzaal voor de kleuters en volop speelruimte buiten.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
398
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven