Basisschool Fonkel

Weidestraat 18 5275 AR Den Dungen

 • Schoolfoto van Basisschool Fonkel
 • Schoolfoto van Basisschool Fonkel
 • Schoolfoto van Basisschool Fonkel

In het kort

Toelichting van de school

Het kiezen van een goede basisschool voor uw kind is niet eenvoudig. Op school wordt mede de basis gelegd waar uw kind voor de rest van zijn of haar verdere leven mee werkt. U wilt graag een goede keuze maken, maar welke school past het best bij u en uw kind? Welke school sluit het beste aan bij de ideeën die u hebt over leren en opvoeden?

Want waar staat Fonkel voor?
Wij zijn een school die als doel heeft het bieden van kwalitatief goed onderwijs, want goed onderwijs vinden wij de kerntaak van de school. In onze visie wordt goed onderwijs sterk bepaald door de professional voor de klas. Vandaar onze slagzin: “de leerkracht doet er toe. Dat betekent dat er veel wordt geïnvesteerd in voortdurende professionalisering van onze teamleden. Dat gebeurt door begeleiding op de werkvloer, scholing, onderzoek en het voorbereiden van thema’s in teamverband.

Onderwijs is echter een onderdeel van de totale ontwikkeling van een kind en daarom zijn we samen met onze partners in het Kindcentrum De Immenkorf (BSO Bolderburen en KDV De Teigetjes) de samenwerking aangegaan.

U bent van harte welkom om een kijkje in onze school te komen nemen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Groei
 • Samen
 • Eigenaarschap
 • Vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We zien op dit moment een flinke groei van het aantal leerlingen, vooral in de onderbouw. Uiteraard zijn we daar erg blij mee, maar we zijn ook kritisch, omdat we de kwaliteit van het onderwijs willen behouden. De limiet van beschikbare plaatsen wordt bepaald door het aantal groepslokalen en de groepsgrootte, maximaal 30 leerlingen (met uitzondering van groepen 1-2 en groepen die voorheen al meer dan 30 leerlingen telden).

De redenen waarom we een limiet hanteren is:

 • Kwalitatief: de kwaliteit van onderwijs die wij graag willen bieden komt onder druk te staan.
 • Organisatorisch: we zitten in een gebouw dat bedoeld is voor de huisvesting van 12 groepen. Op dit moment hebben we 15 ruimtes in de school in gebruik (o.a. het science lab en ook de personeelskamer is ingericht als klaslokaal). Naast deze ruimtes hebben we ook direct naast het schoolgebouw een tijdelijke unit omdat wij momenteel 16 groepen hebben.

De uitwerking van het aannamebeleid is als volgt:

 • Broertjes en zusjes van leerlingen die al op school zitten worden in principe geplaatst. Dat wil zeggen dat er (net als bij alle andere aanmeldingen) gekeken wordt of  de school de zorg kan bieden die het kind nodig heeft.
 • Alle overige leerlingen worden, indien ze geplaatst kunnen worden, geplaatst in volgorde van aanmelding (de datum van de vooraanmelding telt niet) tot de maximale groepsgrootte in een schooljaar is bereikt.
 • Een vooraanmelding kan gedaan worden vanaf iedere leeftijd. Deze heeft puur een administratieve functie en geeft geen recht op plaatsing. Aanmelden kan vanaf 3 jaar.
 • U krijgt binnen 6 weken vanaf datum aanmelding bericht of uw kind geplaatst kan worden of niet. Deze termijn kan, mits aan ouders is meegedeeld, met maximaal 4 weken worden verlengd. Alle ouders die hun kind aangemeld hebben krijgen dus uiterlijk binnen 6 of 10 weken te horen of hun kind geplaatst kan worden. Let op! Dit geldt niet bij een vooraanmelding (jonger dan 3 jaar).
 • Als de school van mening is dat zij niet kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van het kind, zal de directeur/intern begeleider met de ouders bespreken welke mogelijkheden er zijn of welke andere school een passend aanbod kan leveren. De school houdt hierbij zoveel mogelijk rekening met de wensen van de ouders, maar beslist zelf. 
 • Door het grote aantal aanmeldingen kan het zijn dat gedurende het schooljaar een leerlingenstop kan worden ingesteld voor bepaalde groepen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
352
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven