De Kameleon

Schroeder van der Kolkln 1 3734 VH Den Dolder

  • Samen werken en samen leren doen wij iedere dag
  • Vanaf groep 1 weten de kinderen wat ze gaan leren
  • Kinderen werken samen op het leerplein aan uitdagende, speciaal ontwikkelde materialen die aansluiten op hun werk- en denkniveau
  • Er zijn veel relaties met een duidelijke samenhang in het leerproces op onze school.
  • Ouders helpen ons bij de bibliotheek. Voor kinderen is er een uitgebreide collectie aan Nederlandse- en Engelstalige boeken.

In het kort

Toelichting van de school

Onze missie: "Samen leren, spelen en ontwikkelen"

Welkom bij Vensters PO. Dit SchoolVenster biedt u een globaal overzicht van de onderwijs(resultaten) van De Kameleon. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en onze school.

Mocht u vragen hebben of de school een keer willen bezoeken dan kunt u contact opnemen. Zie ook de website voor een impressie van onze school www.kameleondendolder.nl.

Met vriendelijke groeten,
Heidi van Wezel
Directeur De Kameleon
IKC De Schilden


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Maatschappelijk betrokken
  • Betekenisvol leren
  • Strategisch leren
  • Sociaal leren
  • Hoge streefdoelen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Integraal Kindcentrum De Schilden

Ieder kind doet ertoe, ieder kind wil leren en kan exelleren. Om dat te bereiken zijn we een school waar elk kind zich veilig voelt en waar ieder kind zichzelf mag zijn. We vinden het belangrijk dat ieder kind met plezier naar school mag gaan. Dit betekent een pedagogisch klimaat waarin kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen en waarin ze opgroeien tot zelfstandige en zelfbewuste mensen.

Het geven van goed onderwijs leidt er ook toe dat kinderen oog en oor hebben voor anderen en hun omgeving. De Kameleon profileert zich als school met een grote maatschappelijke betrokkenheid. We anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen en werken samen met onze ketenpartners.

IKC De Schilden biedt daarin een prachtige plek waar kinderen zich optimaal mogen ontwikkelen van baby tot tiener. Uniek voor IKC De Schilden is de integratie van welzijn, zorg, opvang, onderwijs en naschoolse activiteiten. Basisschool De Kameleon, KMN Kind en Co, de GGD regio Utrecht, het consultatiebureau, het Centrum Jeugd en Gezin, Expertisecentrum Uniek en het sociaal team hebben een vaste plek in het IKC.   

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
258
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het Sociaal Veiligheidsplan is opgesteld in september 2016 in overleg met het team en de ouders.

Wij willen dat het Sociaal Veiligheidsplan een levendig document is, waar we regelmatig met het team en ouders over spreken.

Terug naar boven