vrijeschool Stella Maris

Emmalaan 47 1791 AT Den Burg

  • Schoolfoto van vrijeschool Stella Maris
  • Schoolfoto van vrijeschool Stella Maris
  • Schoolfoto van vrijeschool Stella Maris
  • Schoolfoto van vrijeschool Stella Maris
  • Schoolfoto van vrijeschool Stella Maris

In het kort

Toelichting van de school

Met dit "Schoolvenster" bieden wij u een overzicht en inzicht in onze basisschool. De (basis-)gegevens van onze school zijn afkomstig van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de Inspectie en onze school.

Op Stella Maris wordt gewerkt vanuit de achtergronden van het vrije school onderwijs en vormt daarmee een rijke aanvulling op het gevarieerde onderwijsaanbod op Texel. 

De beelden en verhalen die op de vrije school worden verteld, spreken direct tot het hart van de kinderen. Het samen beleven, op hetzelfde moment, van de verhalen en beelden verbindt kinderen onderling. En ook de leraar met de kinderen. Verhalen zijn als zaadjes. Als je daarna toneel mag spelen of tekenen over het vertelde, krijgen ze kiemkracht en kunnen ze wortelen schieten. Door het bijzondere leerplan op Stella Maris, met wijsheid afgestemd op de ontwikkelingsfase van het kind, kunnen opvoedende beelden dus werkelijk groeien in de ziel en levensvreugde wekken- ofwel: zin in het leven. 

Net als bij zaaien van bloemen moet echter het juiste seizoen gekozen worden, de juiste aarde en de juiste verzorging. Dan komen bloemen uit. Wat in de kiem zit, komt boven de grond en bloeit zoals het  voorbestemd is: elk klaprooszaadje wordt een klaproos. 

De mens draagt ook een kiem in zich, maar die is bij iedereen uniek. Wat je op aarde wil verwezenlijken kan tot bloei komen door de juiste opvoeding. De mens heeft dus (en dat is bij planten niet het geval) het unieke vermogen om meer te worden dan is ‘voorbestemd’. Op Stella Maris voeden we de kinderen met de verwarmde ‘zonnekrachten’ van het bestaan doet het uitgroeien tot een krachtig, uniek wezen. 

Op Stella Maris laten we kinderen groeien en bloeien! 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verwondering
  • Verbeelding
  • Veelzijdigheid
  • Vorming

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school wordt bezocht door rond de 60 leerlingen. Het leerlingenaantal is de laatste jaren stabiel. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
64
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

BSO de Sterrekijker biedt naschoolse opvang voor de kinderen van Stella Maris. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een ruimte buiten de school. De pedagogische uitgangspunten van de Sterrekijker sluiten direct aan bij de uitgangspunten van de vrijeschool. Er is veel ruimte voor spel en beweging. Met warme aandacht creëren de leidsters een huiselijke sfeer waarin de kinderen zich welkom voelen en zich kunnen ontspannen na aan enerverende schooldag. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven