vrijeschool Stella Maris

Emmalaan 47 1791 AT Den Burg

  • Schoolfoto van vrijeschool Stella Maris
  • Schoolfoto van vrijeschool Stella Maris
  • Schoolfoto van vrijeschool Stella Maris
  • Schoolfoto van vrijeschool Stella Maris
  • Schoolfoto van vrijeschool Stella Maris

In het kort

Toelichting van de school

Met dit "Schoolvenster" bieden wij u een overzicht en inzicht in onze basisschool.De (basis-)gegevens van onze school zijn afkomstig van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de Inspectie en onze school.

Op Stella Maris wordt gewerkt vanuit de achtergronden van het Vrije School onderwijs en vormt daarmee een rijke aanvulling op het gevarieerde onderwijsaanbod op Texel.

Kernzinnen die bij Stella Maris passen zijn:

• Leren voor het leven met hoofd, hart en handen.

• De groep draagt de enkeling en de enkeling verrijkt de groep.

• De natuur en het (jaar)ritme als leidraad door het jaar.

• Eerbied en kunstzinnigheid als basis voor het leren.

• Kleuter en schoolkind vragen een eigen leeromgeving maar horen bij elkaar.

• Beeldende verhalen ondersteunen de kinderen in hun ontwikkeling.

• Een goede samenwerking tussen de gouden driehoek: ouder, kind, leerkracht is een voorwaarde voor een veilige leeromgeving

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verwondering
  • Verbeelding
  • Veelzijdigheid
  • Vorming

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school wordt bezocht door rond de 65 leerlingen. Het leerlingenaantal is de laatste jaren stabiel. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
65
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

BSO de Sterrekijker biedt naschoolse opvang voor de kinderen van Stella Maris. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een ruimte buiten de school. De pedagogische uitgangspunten van de Sterrekijker sluiten direct aan bij de uitgangspunten van de vrijeschool. Er is veel ruimte voor spel en beweging. Met warme aandacht creëren de leidsters een huiselijke sfeer waarin de kinderen zich welkom voelen en zich kunnen ontspannen na aan enerverende schooldag. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven