Jozefschool Texel

Emmalaan 47 1791 AT Den Burg

  • Schoolfoto van Jozefschool Texel
  • Schoolfoto van Jozefschool Texel
  • Schoolfoto van Jozefschool Texel
  • Schoolfoto van Jozefschool Texel

In het kort

Toelichting van de school

Beste lezer,

Op deze pagina's vindt u een beknopte weergave over de basisgegevens van onze school. Naast de basisgegevens geven we indien nodig een korte toelichting op de ontwikkelingen die bij het tot stand komen van de gegevens een rol hebben gespeeld.

Mocht u naar aanleiding van deze gegevens nog vragen of opmerkingen hebben, dan horen we die graag. U bent van harte uitgenodigd voor een aanvullend gesprek.

Tenslotte: voor onze schoolgids, ons team en een impressie van de school verwijzen we u graag naar onze website: www.jozefschooltexel.nl

Met vriendelijke groet,

Miranda Pieters, directeur.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Rooms Katholiek
  • Veilig schoolklimaat
  • Hoge ouderbetrokkenheid
  • Structuur en duidelijkheid
  • Kwalitatief goed onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Door een vermindering van het aantal geboortes op Texel is er al jaren sprake van een dalend aantal leerlingen op de Texelse scholen. Ook de Jozefschool heeft hiermee te maken. We zien echter dat de afgelopen jaren het leerlingenaantal stabiel blijft en zelfs licht stijgt. Dit is onder andere het gevolg van een helder beleid, kwalitatief goed en modern onderwijs, een focus op ouders én leerlingen en een betrokken en gemotiveerd team.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
274
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven