Dr J P Thijsseschool

Keesomlaan 15 1791 DA Den Burg

  • Schoolfoto van Dr J P Thijsseschool
  • De jongste leerlingen noemen onze school vaak zo.
  • Schoolfoto van Dr J P Thijsseschool
  • In onze school huist de Plusklas: voor alle kinderen die "meer-kunnen"
  • Schoolfoto van Dr J P Thijsseschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van de Dr. Jac. P. Thijsseschool! Wij willen u met dit “Schoolvenster” een overzicht en inzicht bieden in onze basisschool. 

Het “Schoolvenster” biedt u betrouwbare en genuanceerde informatie over de school en onze schoolprestaties. De gegevens op deze pagina zijn afkomstig van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de Inspectie van het onderwijs en onze school. 

Mocht u naar aanleiding van deze gegevens vragen hebben, dan nodigen wij u graag uit voor een gesprek.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • openbare basisschool
  • van en met elkaar leren
  • onderzoekend leren
  • natuurschool
  • hoofd hart handen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In verschillende regio’s in Nederland daalt het aantal inwoners, en daarmee het aantal leerlingen. In 2019 zitten er bijvoorbeeld 150.000 leerlingen minder op de basisschool dan in 2012. De Thijsseschool merkt de krimp ook, net als veel andere scholen op het eiland.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
96
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven