Dr J P Thijsseschool

Keesomlaan 15 1791 DA Den Burg

  • Schoolfoto van Dr J P Thijsseschool
  • De jongste leerlingen noemen onze school vaak zo.
  • Schoolfoto van Dr J P Thijsseschool
  • Schoolfoto van Dr J P Thijsseschool
  • Schoolfoto van Dr J P Thijsseschool

In het kort

Toelichting van de school

Onze school is een dorpsschool waar we hechten aan kleinschaligheid en aan de buitenruimte en aan de natuur om ons heen. Er is ruimte om je te ontwikkelen. Je mag er zelf op onderzoek uitgaan en jezelf en je talenten ontdekken. Leeftijdsgroepen werken er door elkaar en de meesters en juffen zijn een betrokken en ondernemend team, ze geloven in onderzoekend leren. Daar krijgen ze ook de ruimte voor en dat zie je terug in het enthousiasme waarmee kinderen hun ontdekkingen presenteren.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • openbare basisschool
  • van en met elkaar leren
  • onderzoekend leren
  • natuur
  • hoofd hart handen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In verschillende regio’s in Nederland daalt het aantal inwoners en daarmee het aantal leerlingen. In 2019 zitten er bijvoorbeeld 150.000 leerlingen minder op de basisschool dan in 2012. De Thijsseschool merkt de krimp ook, net als veel andere scholen op het eiland.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
83
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven