Nour

Churchilllaan 82 5224 BW Den Bosch

Schoolfoto van Nour

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Afname 

Leerlingentevredenheid en vragenlijst medewerker wordt elk jaar afgenomen. De vragenlijst voor ouders nemen we om de twee jaar af. 

Conclusie

Wij zijn tevreden met het laatste tevredenheidsonderzoek. De school laat een vergelijkbaar beeld zien op het gebied van de tevredenheid ten opzichte van de vorige peiling. Wij zijn tevreden met deze scores van tevredenheid. Natuurlijk is er altijd ruimte voor verbetering.

Verbeterpunten

Vanuit de tevredenheidsonderzoeken wordt een vertaling naar het toekomstige beleid van de school gemaakt. 

De volgende verbeterpunten nemen we mee in het toekomstige beleid:

  • Pedagogisch klimaat verdient altijd aandacht, maar in deze peiling hebben verschillende leerlingen aangegeven dat daar verbeterpunten in zijn. We zullen dit nader onderzoeken en met de leerlingen bespreken, om verbeterpunten door te voeren.
  • Leerlingen geven aan dat ze zich op bepaalde plekken op school minder veilig voelen. We zullen nader onderzoeken waar en wanneer dit het geval is, om verbeterpunten door te voeren. 
  • De leerlingen geven aan tevreden te zijn over wat ze leren op school. Hoewel 18.9% heeft aangegeven het niet te weten. We zullen nader onderzoeken en de verbeterpunten opnemen in ons jaarplan. 
Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Afname 

Leerlingentevredenheid en vragenlijst medewerker wordt elk jaar afgenomen. De vragenlijst voor ouders nemen we om de twee jaar af. 

Conclusie

Basisschool Nour scoort als school een 7,7. Daarmee scoort de school een ruime voldoende. De reactie op de vragenlijst was 44%: 62 van de 140 personen hebben de vragenlijst ingevuld. Het reactie percentage is voldoende; de vragenlijst werd door voldoende personen ingevuld om een goed beeld te krijgen van de kwaliteit. 

Verbeterpunten

Vanuit de tevredenheidsonderzoeken wordt een vertaling naar het toekomstige beleid van de school gemaakt.

De volgende verbeterpunten nemen we mee in het toekomstige beleid:

  • De verkeersveiligheid van de school. Samen met de wijkmanager van de gemeente en veiligheidsdeskundigen zal in kaart gebracht worden welke maatregelen er genomen kunnen worden die de veiligheid zullen bevorderen.
  • Ouders geven aan dat de informatievoorziening over het kind en de school en de mogelijkheid om met de leerkracht te praten verbeterd kan worden. We zullen dit nader onderzoeken om verbetering door te kunnen voeren.
  • De hygiëne en netheid binnen de school wordt door ouders en personeel aangegeven als verbeterpunt. Hier zullen we structurele maatregelen treffen om dit te verbeteren.

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven