Nour

Churchilllaan 82 5224 BW Den Bosch

Schoolfoto van Nour

In het kort

Toelichting van de school

Onze schoolgids biedt een beknopte, maar informatieve inleiding tot het onderwijs en de gemeenschap van basisschool Nour.

Als een betrokken en levendige school streven we ernaar om een stimulerende en inclusieve leeromgeving te creëren, waarin elk kind de ruimte krijgt om zijn of haar unieke talenten te ontdekken en te ontwikkelen. In deze schoolgids vindt u essentiële informatie over onze visie op onderwijs, het curriculum, onze teamleden en de betrokkenheid van ouders. We delen ook praktische details zoals schooltijden, vakanties en belangrijke contactinformatie.

We zijn trots op onze diverse en hechte gemeenschap, waarin we geloven in open communicatie, respect en samenwerking. We werken nauw samen met ouders en verzorgers om een sterk educatief partnerschap te vormen, waarbij we gezamenlijk streven naar het beste voor onze leerlingen.

We nodigen u uit om deze schoolgids te verkennen en meer te weten te komen over onze basisschool Nour. Of u nu een nieuwe ouder, verzorger of geïnteresseerde bezoeker bent, wij hopen dat deze gids een helder inzicht biedt in wie we zijn en wat we onze leerlingen te bieden hebben.

Samen bouwen we aan een solide basis voor de toekomst van elk kind!

Met hartelijke groet,

Het team van basisschool Nour

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Identiteit
  • Kwaliteit
  • Veiligheid
  • Respect
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
276
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wist u dat uw kind in totaal 7520 uur aan ons wordt toevertrouwd? In dit hoofdstuk vertellen we u graag hoe de schooltijden eruit zien, wanneer er vakantie is en hoe het rondom ''opvang'' geregeld is. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Een veilig pedagogisch klimaat is van essentieel belang op basisschool Nour. We streven ernaar dat elke leerling zich veilig en geborgen voelt op school, zodat zij optimaal kunnen groeien en leren. Het creëren van zo'n klimaat draagt bij aan het welzijn, de motivatie en de ontwikkeling van onze leerlingen. Door respect, vertrouwen en wederzijds begrip te bevorderen, zorgen we ervoor dat leerlingen zichzelf kunnen zijn en vol vertrouwen kunnen deelnemen aan het onderwijsproces. Samen met ouders en medewerkers werken we actief aan het waarborgen van een veilige en positieve omgeving waarin iedereen kan floreren.

Een veilig pedagogisch klimaat op basisschool Nour is een gedeelde verantwoordelijkheid van zowel de school als de ouders. We hechten veel waarde aan de betrokkenheid van ouders, omdat zij een belangrijke rol spelen bij het creëren van een veilige en ondersteunende omgeving voor onze leerlingen.

Als ouder is het belangrijk om actief betrokken te zijn bij het schoolleven van uw kind. Dit houdt in dat u op de hoogte bent van hoe er op school gewerkt wordt en hoe uw kind functioneert in de klas. We streven naar goede communicatie tussen ouders en school, waarbij er regelmatig direct contact is met de leerkracht. Daarnaast kunt u deelnemen aan overlegmomenten met de ouderraad en de medezeggenschapsraad, waar u uw stem kunt laten horen en kunt meedenken over belangrijke beslissingen. Door als ouder actief betrokken te zijn en samen te werken met de school, kunnen we ervoor zorgen dat basisschool Nour een veilige en ondersteunende omgeving biedt waarin al onze leerlingen kunnen gedijen en zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Terug naar boven