Kindcentrum Boschveld

Zernikestraat 2 5223 CD Den Bosch

  • Kinderen, ouders en professionals gaan respectvol en sociaal met elkaar om. Normen en waarden vanuit De Vreedzame School staan centraal.
  • Schoolfoto van Kindcentrum Boschveld

In het kort

Toelichting van de school

Kindcentrum Boschveld is een kleinschalig, dynamisch kindcentrum midden in de levendige wijk 't Boschveld. Ons kindcentrum vindt u onder het dak van Brede Bossche School Boschveld, waar kinderopvang en onderwijs intensief met elkaar samenwerken. 

Kindcentrum Boschveld werkt in units. Met behulp van unitonderwijs stimuleren wij de zelfredzaamheid, de zelfstandigheid, een onderzoekende houding en de sociaal emotionele onwikkeling. Binnen units is er veel ruimte om aanbod op maat te bieden en aan te sluiten bij de ontwikkeling van kinderen.

Wij heten u van harte welkom op ons kindcentrum!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Thematisch werken in units
  • Executieve functies
  • Vreedzame en Gezonde school
  • Handelingsgericht werken
  • Leerdoel- en leerlijnvolgend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 juni 2020 telde de basisschool 118 kinderen van 4-12 jaar en ruim 100 kinderen in de kinderopvang. Deze kinderen zijn verdeeld in 3 units;unit 1 onderbouw 0-6 jaar,unit 2 middenbouw 7-9 jaar en unit 3 bovenbouw 10-12 jaar. 

Weergave

Leerlingen
110
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Het Kindcentrum biedt basisonderwijs (Basisschool t Boschveld), kinderdagopvang , peuterarrangement , BSO en TSO onder 1 dak samen met kinderopvangorganisatie Kanteel en Stichting Signum. Bij de kinderopvang kunnen kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar de gehele dag komen tussen 7:30 en 18:30 en bij het peuterarrangement kunnen kinderen vanaf 2,5 jaar 3 vaste dagdelen (ochtend of middag) komen die aansluiten bij de schooltijden. In deze multifunctionele omgeving kunnen kinderen en volwassenen elkaar ontmoeten binnen onderwijs-, cultuur-, welzijn en sporteducatie.

Wij werken op maandag, dinsdag en donderdag met een continurooster. Kinderen eten samen met de professionals en stagiaires op school en gaan om 15.00 uur naar huis. Op woensdag en vrijdagmiddag zijn de kinderen vrij. De school is dan om 12.30 uur uit.


Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Toelichting van de school

We hebben 2 school vertrouwenspersonen.

Dat zijn Jeannette Damen (jeannette.damen@signumonderwijs.nl )  en Judith van Erp (judith.vanerp@signumonderwijs.nl)

Terug naar boven