Kindcentrum Boschveld

Zernikestraat 2 5223 CD Den Bosch

  • Bewegen en spelen vinden wij erg belangrijk voor de ontwikkeling van onze kinderen.
  • We werken binnen vijf domeinen aan thema's per unit. Hieraan koppelen we leesbegrip, taal, wereldoriëntatie, natuur en techniek.

In het kort

Toelichting van de school

Kindcentrum Boschveld is een kleinschalig, dynamisch kindcentrum midden in de levendige wijk 't Boschveld. Ons kindcentrum vindt u onder het dak van Brede Bossche School Boschveld, waar kinderopvang en onderwijs intensief met elkaar samenwerken. 

Kindcentrum Boschveld werkt in units. Met behulp van unitonderwijs stimuleren wij de zelfredzaamheid, de zelfstandigheid, een onderzoekende houding en de sociaal emotionele onwikkeling. Binnen units is er veel ruimte om aanbod op maat te bieden en aan te sluiten bij de ontwikkeling van kinderen.

Wij heten u van harte welkom op ons kindcentrum!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Thematisch werken in units
  • Executieve functies
  • Vreedzame en Gezonde school
  • Handelingsgericht werken
  • Leerdoel- en leerlijnvolgend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 augustus 2021 telt de basisschool 115 kinderen van 4-12 jaar. Deze kinderen zijn verdeeld in 3 units; unit 1 onderbouw 0-6 jaar, unit 2 middenbouw 7-9 jaar en unit 3 bovenbouw 10-12 jaar. Dagelijks komen er meer dan 100 kinderen naar de kinderopvang en het peuterarrangement. 

De kinderen komen voornamelijk uit de wijk Boschveld. Enkele kinderen komen uit Deuteren, Centrum of West. Het kindcentrum kent een dynamische populatie, die een steeds meer een afspiegeling van de wijk vormt.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
111
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Het Kindcentrum biedt basisonderwijs (Basisschool t Boschveld), kinderdagopvang , peuterarrangement , BSO en TSO onder 1 dak samen met kinderopvangorganisatie Kanteel en Stichting Signum. Bij de kinderopvang kunnen kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar de gehele dag komen tussen 7:30 en 18:30 en bij het peuterarrangement kunnen kinderen vanaf 2,5 jaar 3 vaste dagdelen (ochtend of middag) komen die aansluiten bij de schooltijden. In deze multifunctionele omgeving kunnen kinderen en volwassenen elkaar ontmoeten binnen onderwijs-, cultuur-, welzijn en sporteducatie.

Wij werken op maandag, dinsdag en donderdag met een continurooster. Kinderen eten samen met de professionals en stagiaires op school en gaan om 15.00 uur naar huis. Op woensdag en vrijdagmiddag zijn de kinderen vrij. De school is dan om 12.30 uur uit.


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

We hebben 2 school vertrouwenspersonen.

Dat zijn Jeannette Damen (jeannette.damen@signumonderwijs.nl )  en Judith van Erp (judith.vanerp@signumonderwijs.nl)

Terug naar boven