Kindcentrum Westerbreedte

Jan Olieslagersstraat 51 5224 BD Den Bosch

  • Schoolfoto van Kindcentrum Westerbreedte
  • Kinderen leren op veel verschillende manieren. Naast werken in boeken en schriften komt ook het spelend leren vaak aan bod.
  • Wat geleerd is toepassen in de praktijk. Een belangrijk onderdeel binnen ons onderwijs.
  • We werken met thema's die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen.
  • Schoolfoto van Kindcentrum Westerbreedte

In het kort

Toelichting van de school

Ons Kindcentrum neemt een duidelijke plaats in binnen de wijk de Kruiskamp. We zijn een middelgroot Kindcentrum met ongeveer 350 kinderen. We maken deel uit van de Brede Bossche School Kruiskamp locatie Jan Olieslagersstraat. Medewerkers, ouders en kinderen trekken samen op, om gezamenlijk een fijne, kwalitatief zeer goede omgeving te vormen.

 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Samenwerken
  • Verbinden
  • Ondernemen
  • Openheid en respect

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We zijn een middelgroot Kindcentrum met ongeveer 320 leerlingen.
Onze leerlingen zijn verdeel over 8 leerjaren en 15 klassen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
314
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Kindcentrum Westerbreedte is samen met Kanteel partner. We maken verbinding tussen onderwijs en opvang.

In ons Kindcentrum zijn de groepen verdeeld in twee units.

- Unit 1: Kinderdagverblijf, peuterarrangementen, groepen 1-2, 3, 4, BSO           
- Unit 2: groepen 5, 6, 7 en 8, BSO

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Scholen hebben de wettelijke plicht om kinderen te leren hoe ze moeten omgaan met elkaar en hen voor te bereiden op hun rol als (actieve) burger in de onze samenleving. Wij vinden het als school ook uitermate belangrijk dat onze kinderen respectvol met elkaar omgaan en een positieve bijdrage leveren aan het samenleven in een democratische rechtstaat.

Terug naar boven