Basisschool de Duizendpoot

Het Wielsem 1 5231 BV Den Bosch

Schoolfoto van Basisschool de Duizendpoot

In het kort

Toelichting van de school

Korte typering van de school

Basisschool de Duizendpoot ligt aan het Wielsem in het stadsdeel ’s Hertogenbosch-Noord. De sociale opbouw van de wijk de Hambaken is zo dat leerlingen die de school bezoeken veelal in een achterstandsituatie verkeren. De school telt 12 groepen en 25 personeelsleden waaronder de directie, onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel. De school profileert zich als een multiculturele, kleurrijke school waar kinderen welkom zijn en goed onderwijs krijgen door vertrouwen en veiligheid, optimale kansen en aanmoediging, duidelijkheid en openheid. Basisschool de Duizendpoot is een onderdeel van Brede Bossche School de Hambaken. De missie van de brede school is het ontwikkelen en verzorgen van onderwijs op basisscholen aan aandachts kinderen, kinderen die vanuit een relatieve aandachtssituatie in het basisonderwijs instromen. Daartoe zijn er op onze school naast het onderwijs tal van zorgvoorzieningen aanwezig op het gebied van de gezondheidszorg, opvoeding, sport, lichamelijke opvoeding, welzijn, vrijetijdsbesteding en culturele vorming. Er is een kinderdagverblijf (voor- en naschoolse opvang) en een peuterspeelzaal in het gebouw gevestigd. De Duizendpoot is als onderdeel van Brede Bossche school de Hambaken een echte wijkschool.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • respect
  • vertrouwen
  • passie
  • inlevingsvermogen
  • humor

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen dat onze school bezoekt is de laatste jaren stabiel. De kinderen komen uit de directe omgeving van de school, maar de school wordt ook bezocht door enkele leerlingen waarvan de ouders bewust gekozen hebben voor het clustersysteem.

Nadat de school enkele jaren een stabiel leerlingaantal had van rond de 214, zien we de laatste jaren een kleine stijging. Steeds meer ouders kiezen bewust voor onze school op basis van sfeer, openheid, resultaten, laagdrempeligheid.

1 oktober 2015 werd afgesloten met een leerlingaantal van 219

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
247
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven