Basisschool het Palet

Eekbrouwersweg 2 5233 VG Den Bosch

  • Schoolfoto van Basisschool het Palet
  • Schoolfoto van Basisschool het Palet
  • Schoolfoto van Basisschool het Palet
  • Schoolfoto van Basisschool het Palet

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

We zijn er trots op dat ouders aangeven dat de kinderen hebben goed contact hebben met de leerkrachten. De leerkrachten zijn bereid om te helpen. De kinderen voelen zich prettig op Het Palet, er is een fijne sfeer. De leerkrachten zijn makkelijk bereikbaar voor ouders voor vragen (o.a. via Parro). Ouders zijn het minst tevreden over de negatieve invloed van de coronamaatregelen en de problematiek van lesuitval. Ook de huisvesting, gezond leefgedrag en uitdaging zijn belangrijke aandachtspunten.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven