Basisschool het Palet

Eekbrouwersweg 2 5233 VG Den Bosch

 • Schoolfoto van Basisschool het Palet
 • Schoolfoto van Basisschool het Palet
 • Schoolfoto van Basisschool het Palet
 • Schoolfoto van Basisschool het Palet

In het kort

Toelichting van de school

Midden tussen de wijken Orthen, de Slagen, de Buitenpepers, de Hervense Park, Carolus en de Rompert ligt basisschool Het Palet. De school heeft twee locaties: Het Palet aan de Eekbrouwersweg en De Kwast aan de Rompertsebaan.

Betrokkenheid is voor ons een sleutelwoord: betrokkenheid bij onze kinderen, bij de ouders, bij de omliggende wijken en de stad.

Ons onderwijs is een mix van lessen in de groep en levensecht leren, waarbij we de omgeving van de school inzetten.

We maken ook veel gebruik van de mogelijkheden van digitale middelen.

Het Palet heeft een eigen orkest van kinderen en van ouders en is een pilotschool van Meer Muziek in de Klas.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • gastvrij
 • gericht op ontwikkeling
 • verbondheid
 • respect

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het Palet is een groeiende school. In de wijken Orthen-links en de Hervense Park en Carolus wordt op dit moment veel gebouwd. In schooljaar 2022-2023 heeft de school 20 groepen. We streven naar een groepsgrootte van ca 25 leerlingen. In verschillende groepen is het leerlingenaantal rond de 30 leerlingen. In deze groepen krijgen de leerkrachten ondersteuning bij het geven van onderwijs. In de groepen 1 t/m 3 hebben we groeiruimte. Voor zij-instroom vanaf groep 4 hebben we weinig mogelijkheden door de leerlingenaantallen in deze groepen. Leerlingen kunnen aangemeld worden na een kennismaking met de school. We geven graag een rondleiding, het liefst als de kinderen aan het werk zijn. Op deze wijze kunnen ouders met hun kind sfeer proeven en kunnen we met elkaar in gesprek.
We volgen het plaatsingsbeleid zoals dat binnen de gemeente is afgesproken. Dit kunt u vinden bij op de website van Signumonderwijs: aanname en toelatingsbeleid.

Inschrijven van uw kind kan vanaf 3 jaar, vooraanmelden kan vanaf 2 jaar. De belangrijkste regels vindt u hier:
1. Broertjes / zusjes van de al op school aanwezige kinderen worden altijd geplaatst.
2. Kinderen uit de wijken waar geen andere basisschool staat (het gaat dan om de wijken Orthen, De Buitenpepers, De Slagen, De Herven/Carolus) hebben voorrang boven kinderen uit de andere wijken.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
472
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Partou Toverhoed Noord biedt:

 • Kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang voor kinderen van 0 – 13 jaar
 • Peuterarrangement: extra aandacht voor spel en taalontwikkeling
 • Ruime openingstijden: van 7.30 tot 18.30 uur.

We hebben geen centrale aanmelding.
We vragen u daarom zelf aan te melden bij school en kinderopvangorganisatie Partou Toverhoed Noord.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

' Vanuit betrokkenheid bieden wij vooruitstrevend onderwijs, waarbij wij ervoor zorgen dat iedereen vanuit een positieve sfeer en een veilige omgeving in zijn of haar onderwijsbehoefte wordt voorzien.' Zo staat het in onze visie en daar doen we iedere dag ons best voor.

Sociale omgang is een leer- en ontwikkelgebied voor zowel onze kinderen als de volwassenen die hen begeleiden. In de groepen werken we volgens een vaste vanuit de leerlijn van KWINK. Kinderen krijgen zo verschillende sleutels tot hun beschikking om sociaal vaardig te worden. Ook oefenen ze in spelsituaties hoe je kunt reageren in sociale situaties. Doordat alle kinderen meedoen en in onderbouw, middenbouw en bovenbouw passende oefensituaties aangeboden krijgen groeien zij in hun sociale vaardigheden en (zelf)vertrouwen. Ouders kunnen meedoen via KWINK voor thuis (kijk op de website kwinkopschool.nl).

Daarnaast hebben we een aantal instrumenten om te monitoren of we ons visie waarmaken: de 'ZIEN groepsobservatie' en de veiligheidsmonitor KCM. In ons jaarplan worden hier acties verbonden.

Terug naar boven