Basisschool het Palet

Eekbrouwersweg 2 5233 VG Den Bosch

  • Schoolfoto van Basisschool het Palet
  • Schoolfoto van Basisschool het Palet
  • Schoolfoto van Basisschool het Palet
  • Schoolfoto van Basisschool het Palet
  • Schoolfoto van Basisschool het Palet

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • innovatief
  • opbrengstgericht
  • pedagogisch optimistisch
  • verantwoordelijk
  • enthousiast

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Plaatsing:

Op dit moment is de maximale capaciteit van onze school bereikt. Als gevolg hiervan gelden de volgende uitgangspunten bij plaatsing van nieuwe leerlingen:

1. Broertjes / zusjes van de al op school aanwezige kinderen worden altijd geplaatst.

2. Kinderen uit de wijken waar geen andere basisschool staat (het gaat dan om de wijken Orthen, De Buitenpepers, De Slagen, De Herven) hebben voorrang boven kinderen uit de andere wijken.

3. Kinderen van kinderopvang De Toverhoedt hebben voorrang boven kinderen die elders op de 0-4-jarigenopvang hebben gezeten. Door deze maatregel kunnen alle kleuters uit de vier bovengenoemde wijken geplaatst worden.

Bovendien verwachten wij nog een beperkt aantal kinderen uit de overige wijken te kunnen plaatsen. Het gaat daarbij om de wijken De Rompert / De Morgen, De Hambaken, Haren / Donk / Reit en De Vliert.Ouders van deze laatste wijken kunnen hun kind op een wachtlijst laten plaatsen. Neem hiervoor telefonisch contact op met de school.

Weergave

Leerlingen
446
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Smallsteps Toverhoed noord is kinderdagverblijf en bso in één. Samen met basisschool Het Palet zitten we op een locatie. Dat levert veel extra speelruimte op omdat we de grote ruimtes van de school kunnen gebruiken voor de bso. Maar het is ook gewoon fijn voor de kinderen onderling, omdat ze elkaar na de peutertijd niet uit het oog verliezen.

- Kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang voor kinderen van 0 – 13 jaar.
- Modern, sfeervol pand met een eigen ruimte voor elke groep en een ruime tuin.
- De aula, de centrale hal en de speelzaal van het Palet gebruiken we tijdens de bso.
- Peuterarrangement: extra aandacht voor spel en taalontwikkeling.
- Goede voorbereiding op de overstap naar de basisschool.
- Ruime openingstijden: van 7.30 tot 18.30 uur.

Veelgestelde vragen

Weergave

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven