Basisschool het Palet

Eekbrouwersweg 2 5233 VG Den Bosch

  • Schoolfoto van Basisschool het Palet
  • Schoolfoto van Basisschool het Palet
  • Schoolfoto van Basisschool het Palet
  • Schoolfoto van Basisschool het Palet

In het kort

Toelichting van de school

Midden tussen de wijken Orthen, de Slagen, de Buitenpepers, de Hervense Park, Carolus en de Rompert ligt basisschool Het Palet.

Betrokkenheid is voor ons een sleutelwoord: betrokkenheid bij onze kinderen, bij de ouders, bij de omliggende wijken en de stad.

Ons onderwijs is een mix van lessen in de groep en levensecht leren, waarbij we de omgeving van de school inzetten.

We maken ook veel gebruik van de mogelijkheden van digitale middelen.

Het Palet heeft een eigen orkest van kinderen en van ouders en is een pilotschool van Meer Muziek in de Klas.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • gastvrij
  • gericht op ontwikkeling
  • verbondheid
  • respect

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het Palet is een groeiende school. In de wijken Orthen-links en de Hervense Park en Carolus wordt op dit moment veel gebouwd. In schooljaar 2022-2023 heeft de school 20 groepen.  

Leerlingen kunnen aangemeld worden na een afspraak met de directeur. We geven graag een rondleiding, het liefst als de kinderen aan het werk zijn. Op deze wijze kunnen ouders sfeer proeven en kunnen we met elkaar in gesprek.

We volgen het plaatsingsbeleid zoals dat in de gemeente is afgesproken. Inschrijven van uw kind kan vanaf 3 jaar, vooraanmelden kan vanaf 2 jaar.

De belangrijkste regels vindt u hier:

1. Broertjes / zusjes van de al op school aanwezige kinderen worden altijd geplaatst.

2. Kinderen uit de wijken waar geen andere basisschool staat (het gaat dan om de wijken Orthen, De Buitenpepers, De Slagen, De Herven/Carolus) hebben voorrang boven kinderen uit de andere wijken.

 


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
476
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Smallsteps Toverhoed noord is kinderdagverblijf en bso in één. Samen met basisschool Het Palet zitten we op een locatie. Dat levert veel extra speelruimte op omdat we de grote ruimtes van de school kunnen gebruiken voor de bso. Maar het is ook gewoon fijn voor de kinderen onderling, omdat ze elkaar na de peutertijd niet uit het oog verliezen.

- Kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang voor kinderen van 0 – 13 jaar.
- Modern, sfeervol pand met een eigen ruimte voor elke groep en een ruime tuin.
- De aula, de centrale hal en de speelzaal van het Palet gebruiken we tijdens de bso.
- Peuterarrangement: extra aandacht voor spel en taalontwikkeling.
- Goede voorbereiding op de overstap naar de basisschool.
- Ruime openingstijden: van 7.30 tot 18.30 uur.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

' Vanuit betrokkenheid bieden wij vooruitstrevend onderwijs, waarbij wij ervoor zorgen dat iedereen vanuit een positieve sfeer en een veilige omgeving in zijn of haar onderwijsbehoefte wordt voorzien.' Zo staat het in onze visie en daar doen we iedere dag ons best voor.

Sociale omgang is een leer- en ontwikkelgebied voor zowel onze kinderen als de volwassenen die hen begeleiden. In de groepen werken we volgens een vaste vanuit de leerlijn van KWINK. Kinderen krijgen zo verschillende sleutels tot hun beschikking om sociaal vaardig te worden. Ook oefenen ze in spelsituaties hoe je kunt reageren in sociale situaties. Doordat alle kinderen meedoen en in onderbouw, middenbouw en bovenbouw passende oefensituaties aangeboden krijgen groeien zij in hun sociale vaardigheden en (zelf)vertrouwen. Ouders kunnen meedoen via KWINK voor thuis (kijk op de website kwinkopschool.nl).

Daarnaast hebben we een aantal instrumenten om te monitoren of we ons visie waarmaken: de 'ZIEN groepsobservatie' en de veiligheidsmonitor KCM. In ons jaarplan worden hier acties verbonden.

Terug naar boven