ATO-basisschool Noorderlicht

Eerste Rompert 9 5233 EA Den Bosch

  • Noorderlicht is gevestigd in een gebouw wat de visie reflecteert en ondersteunt.
  • Schoolfoto van ATO-basisschool Noorderlicht
  • Leerlingen van Noorderlicht gaan van school met stevige skills als het gaat over het werken met moderne devices
  • Bos(1-2), Oceaan(3-4), Duin(5-6) en Rots(7-8) zijn onze leerpleinen waar we groeps- en leerjaar overstijgend werken.

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool Noorderlicht is een wereldgeoriënteerde basisschool; de samenstelling van de leerlingen vormt een afspiegeling van de Nederlandse samenleving. Om ieder kind op maat te coachen, willen wij een aantrekkelijke en inspirerende omgeving creëren. In een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces zetten wij ons in dat elk kind de kennis en vaardigheden verwerft, die het nodig heeft om te groeien tot een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens in onze - steeds meer – internationale samenleving

Op onze school streven we naar een representatieve vertegenwoordiging van de samenleving om kinderen sociaal veerkrachtig te maken. We hanteren duidelijke normen en waarden, gebruiken moderne techniek en hebben aandacht voor de natuur. Met respect voor elkaars eigenheid doen kinderen op onze school veel dingen samen. In zo’n veilige omgeving zitten kinderen lekker in hun vel, zijn nieuwsgierig en kunnen optimaal leren. Zo halen we het beste uit ieder kind. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eerlijk, Respect & Vertrouwen
  • Normen waarden, mensgericht
  • Innovatie met een groen tintje
  • wereldgeoriënteerde school
  • Jonge avonturiers: ontdekken!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
392
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven