KC Zuiderster

Liviusstraat 4 5216 CD Den Bosch

Schoolfoto van KC Zuiderster

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het kindcentrum Zuiderster bestaat uit een basisschool en een kinderopvangorganisatie. De school is op 1 augustus 2019 ontstaan uit een splitsing van basisschool Het Bossche Broek, die op twee locaties (Centrum en Zuid) gevestigd was. De school kende de afgelopen jaren een relatief stabiel leerlingenaantal. De verwachting is dat de leerlingaantallen zich gaan stabiliseren rond de 340 tot 360 leerlingen. Kinderopvang Zuiderster is onderdeel van de landelijke kinderopvangorganisatie Smallsteps. Hoewel er twee groepen Peuterarrangement, drie groepen kinderdagverblijf en 8 groepen BSO zijn, kunnen we nog niet aan alle vraag voldoen.

Basisschool Zuiderster is onderdeel van stichting SIGNUM. Signum is een organisatie voor primair onderwijs, ze telt 22 basisscholen en twee scholen voor speciaal basisonderwijs in de regio ‘s- Hertogenbosch. Dagelijks begeleiden 750 medewerkers ruim 6.400 leerlingen, zoveel mogelijk op hun eigen niveau.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
312
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven