De Kwartiermaker

Heerendonklaan 4 5223 XB Den Bosch

Schoolfoto van De Kwartiermaker

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u een kijkje in de resultaten van De Kwartiermaker.

De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de school.

U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

Uiteraard is deze informatie niet het complete verhaal van De Kwartiermaker. Wij nodigen u dan ook altijd van harte uit voor een bezoek aan onze school, zodat u uw eigen indruk naast deze gegevens kunt leggen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • samenwerken
  • verantwoordelijkheid
  • ontwikkeling
  • inspirerend
  • zelfbewustheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Een kleinschalige en veilige schoolomgeving waar iedereen elkaar kent!
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
123
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven