KC De Kameleon

Leonardus van Veghelstraat 1 5212 AD Den Bosch

Schoolfoto van KC De Kameleon

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 waardeerden hun school Kindcentrum de Kameleon met het rapportcijfer 8,2 in het schooljaar 2020-2021!
Tevredenheid
8,6
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,1

Terug naar boven