KC De Kameleon

Leonardus van Veghelstraat 1 5212 AD Den Bosch

Schoolfoto van KC De Kameleon

In het kort

Toelichting van de school

Grenzeloos groeien en kleur geven aan verschil en talent. Dit doen wij vanuit onze kernwaarden vertrouwen, ontwikkeling en betrokkenheid.

Wij zijn een Vreedzame school waarin samenwerken centraal staat en wij betekenisvol en activerend lesgeven met oog voor elk kind.

Kindcentrum de Kameleon biedt onderdak aan kinderen van 0 tot 13 jaar. Wij verzorgen kinderopvang, peuterarrangementen, voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang en onderwijs onder één dak. Ons kindcentrum ligt in de wijk Muntel-de Vliert en kent een prachtig gemengde leerlingpopulatie. Kinderopvang en school zorgen samen voor een ononderbroken ontwikkeling voor onze kinderen. 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Een veilig pedagogisch klimaat
  • Betekenisvol leren
  • Samenwerkend
  • Activerend en bewegend
  • Volop in ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ons Kindcentrum de Kameleon laat een stabiel leerlingenaantal zien met een lichte groei.  Op 1 oktober 2019 is het leerlingen aantal 397. Op 1 oktober 2020 zijn wij gegroeid tot 404 leerlingen. Wij verwachten nog een lichte groei het komende jaar en starten in schooljaar 2021-2022 opnieuw met 5 kleutergroepen (combinatie 1-2) en voor de groepen 3 tot en met 8 met 2 groepen per leerjaar. 


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
418
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven