KC De Kameleon

Leonardus van Veghelstraat 1 5212 AD Den Bosch

Schoolfoto van KC De Kameleon

In het kort

Toelichting van de school

Kindcentrum de Kameleon biedt onderdak aan kinderen van 0 tot 13 jaar. Wij verzorgen kinderopvang, peuterarrangementen, voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang en onderwijs onder één dak. Ons kindcentrum ligt in de wijk Muntel-de Vliert en kent een prachtig gemengde leerlingpopulatie. Kinderopvang en school zorgen samen voor een ononderbroken ontwikkeling voor onze kinderen. 

Grenzeloos groeien en kleur geven aan verschil en talent. Dit doen wij vanuit onze kernwaarden vertrouwen, ontwikkeling en betrokkenheid.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Een veilig pedagogisch klimaat
  • Betekenisvol leren
  • Samenwerkend
  • Activerend en bewegend
  • Volop in ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ons Kindcentrum de Kameleon laat een stabiel leerlingenaantal zien met een lichte groei. Op 1 oktober 2018 gaven wij onderwijs aan 374 kinderen. Op 1 oktober 2019 is dit aantal gegroeid tot 397. Dat betekent dat wij in het schooljaar 2019-2020 zijn gestart met 5 kleutergroepen (combinatie 1-2) en voor de groepen 3 tot en met 8 met 2 groepen per leerjaar. 


Weergave

Leerlingen
397
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven